Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

SAVREMENA MUZIKA INSPIRISANA SLOBODNIM ZIDARSTVOM

ALBUM TEMPLE OF HUMANITY

Zašto je ovaj album veoma važan? Po prvi put u istoriji popularne muzike objavljen je album koji je inspirisan, mistikom, simbolizmom, istorijom, ritualom i bogatim temama iz nasleđa slobodnozidarske tradicije koji pored interesantne muzike ima i fascinantne tekstove. Autor ovog albuma koji je objavljen 2008. godine je i sam član masonske lože i svakako je bio inspirisan da jedno ovakvo muzičko delo objavi i komponuje.Ovaj album je gledajući iz drugačije perspektive pokušaj da se kroz simbolizam i mistične teme, Slobodno zidarstvo približi i predstavi kao inspiracija za druge muzičare i da se kroz navedene teme koje se pominju u tekstovima razbije negativna slika o Bratstvu. U muzičkom smislu tj. muzički žanr se može okarakterisati kao progresiv ili simfonijski rok i ``putujući`` kroz album slušaocu otkriva bogatstvo simbola slobodnog zidarstva. Nažalost album nije dostupan za slobodno tržište. Moguće ga je preslušati uz određenu cenu preko interneta. Da bi stekli potpuniju sliku o albumu potrebno je preslušati svih 12 pesama.

                              

Pesma BRATSTVO LJUDI (Brotherhood Of Men)  se nalazi na ovom albumu.

          

       BROTHERHOOD OF MAN

Svojim putem ka ničemu
Imao sam svoje snove, nade i strahove
Nastavio sam tražiti ono što nedostaje 
Bio sam tragač u potrazi za nečim
Pretražio sam najviše planine
Pretražio sam morske dubine
Samo da bih pronašao tajnu unutar sebe 
Kako gore, tako dole
Iz tame u Svetlost trebao sam ići 
Kucao sam na vrata i pomolio se
Otvorio sam oči
I tama, tama je nestala
U lancu koji okružuje zemlju
Kako gore, tako dole
Iz tame u Svetlost trebao sam ići 
Probij svoje srce da pronađeš ključ
Što se ne može videti, pokušaj da vidiš
Ponesi sa sobom, ono što niko drugi poneo ne bi
Izgubi, da bi izgubljeno mogao dobiti
Umri, jer ni na koji drugi način ne možeš živeti
Kad zemlja i nebo spuste svoj veo
I ta apokalipsa te dovede do bledila
Kada te tvoj vid zaslepi
Za ono što tvoji bližnji vide
Kada je njihov vid za tebe slepilo
Njihov život, smrt
Njihova svetlost, mrkli mrak
Ne traži više
Ne traži više
Ne traži više

I was a traveller and travelled alone

On my way toward nothing

I had my dreams and my hopes and my fears

I kept looking for what was missing

I was a seeker in search of what

I searched the highest mountains

I searched on the bottom of the sea

Only to find the secret inside of me

As above so below

From dark into the Light I needed to go

I knocked on the door and I started to pray

I opened my eyes

And the dark, the dark went away

In the chain that encircles the earth

As above so below

From dark into the Light I needed to go

Pierce your heart to find the key

What can't be seen, try to see

With you take, what no one else would take

Lose, that the lost you may receive

Die, for no other way you can live

When earth and heaven lay down their veil

And that apocalypse turns you pale

When your seeing blinds you

To what your fellow mortals see

When their sight to you is sightless

Their living, death

Their light, most lightless

Seek no more

Seek no more

Seek no more

 

priredio Brat B.A. Orijent Šabac