Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

MASONSKI DEKALOG

1.
Bog je večna, svemoguća, nepromenjiva mudrost, najuzvišenija inteligencijai neiscrpna ljubav.
Obožavaj ga, poštuj i voli. Odaj mu dužno poštovanje pridržavajući se vrlina koje propoveda.

2.
Neka tvoja vera bude:
Činiti dobro iz ličnog zadovoljstva a ne samo zato što to smatraš obavezom.
Da bi mogao da postaneš prijatelj mudroga, povinuj se njegovim poukama.

3.
Duša je besmrtna!
Ne učini ništa što bi moglo da je unizi.

4.
Bori se neprekidno protiv poroka!
Ne čini drugome ono što ne bi želeo da on učini tebi.
Pokori se svojoj sudbini i čuvaj svetlo mudrosti.

5.
Poštuj roditelje. Uvažavaj i pomaži starije.
Podučavaj mlade. Brani i štiti mladost i nevinost.
Voli i pazi svoju ženu i decu.
Voli svoju zemlju i poštuj njene zakone.

6.
Neka ti prijatelj bude tvoja druga polovina.
Neka te njegova zla sudbina ne odvoji od njega.
Čini za njegovu uspomenu sve što bi za njega činio da je živ.
Izbegavaj neiskrena prijateljstva i beži što dalje od njih.

7.
Ne preteruj ni u čemu.
Ne čini ništa čega se nećeš rado sećati.
Ne dozvoli da strasti zagospodare tobom.
Uči se na tuđim greškama počinjenim zbog strasti.
Budi tolerantan prema grešnima.

8.
Slušaj mnogo, pričaj malo, čini dobro.
Zaboravi naneto ti zlo! Na zlo uzvrati dobrim.
Ne zloupotrebi ni snagu ni nadmoć.

9.
Trudi se da spoznaješ ljude, kako bi mogao da spoznaš sam sebe.
Budi uvek u potrazi za vrlinom.
Budi pravičan. Izbegavaj nerad.

10. VELIKA ZAPOVEST SLOBODNOG ZIDARSTVA
Volite jedan drugog.
Onaj koji kaže da je na svetlu, a mrzi svog Brata, ostao je i dalje u tami!