Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Uvek sam osećao da pored ovog vidljivog oko nas i pored svega što nas okružuje i za čim žudimo,postoji  još nešto nedokučivo.Pre nego što sam doživeo  energiju Bratskog lanca,mislio sam da smo na ovom Putu prepušteni sami sebi I borio sam se koliko sam mogao i želeo. Nekako je u pravom trenutku usledio poziv i ja dodjoh u predvorje i otvorih knjigu koja u meni probudi mir i spokoj.

Nisam sam.

,,Iako s časnim ponosom gledamo na dostignuća prošla,

Sve dok je Kamenja grubog za nas  će biti posla;

Da alatom ljubavi kamenju živom pravilan oblik damo,

Da  ga u hram večni  tamo u raju nebeskom uzidamo;

I trudimo se ko što se vekovima svak od nas trudi,

Da ostvarimo plan nas: Očinstvo Boga I Bratstvo Ljudi.

Pružam ruke i prepuštam se neraskidivom lancu.Obuzima me sreća, jačina i vidim Svetlost. Kao da ta snaga brusi i glača sve neravnine u mojoj duši, sve ono što je vremenom ogrubelo boreći se za opstanak. Ovaj lanac mi daje novu snagu I volju da idem dalje na tom putu. Bruseći  neravnine i oštre ivice polako postajemo Graditelji kao što dr. Mackey u knjizi ,,Enciklopedija Masonerije I njoj srodnih nauka" kaže:

,,Grubi kamen ili kamen u svom sirovom i neuglačanom stanju, simbol je čoveka u njegovom prirodnom stanju-neznalačkom, nevaspitanom i poročnom. Ali kada obrazovanje obavi svoj zdrav uticaj u širenju njegovog intelekta, obuzdavanja strasti i podsticanja uma, tada je on predstavljen Savršenim kamenom, koji je, pod veštom rukom veštog zanatlije ,bio uglacan,poravnat I pogodan za svoje mesto u gradjevini.”

 

Želim da budem deo ove gradjevine i želim da gradim ,i oko sebe i unutar sebe.

Moja Braća su me naučila i shvatio sam primajući i dajući snagu od lanca da svi idemo istim putem, svi stremimo nečem višem, uzvišenijem, čistijem. Tu smo jedan za drugoga da nas strašne oluje svakodnevnog života ne odnesu na drugu stranu i  ne nasuku na hridi.

U Ritualu se i  kaže da je grubi kamen, kamen sirov i neotesan sve dok pomoću marljivosti i genijalnosti radnika, ne bude doveden u svoj odgovarajući oblik i tako pripremljen predat u ruke veštijem zanatliji. Tako je i savršen kamen,kamen pravilne kocke,pogodan da bude isproban ugaonikom i šestarom; on predstavlja čoveka na zalasku godina,nakon pravilno provedenog života u pobožnosti i vrlini, koji ne može drugačije biti iskusan i dokazan sem pomocu Ugaonika Božje reči i Šestara njegove sopstvene samo-ubedljive savesti.

BOG  je ugaoni kamen čitave Masonerije.Temelj, Hram Bratske ljubavi, Bratske pomoći i Istine.

Pocetak zivota,rodjenje,predstavlja prvi stepen a drugi je veza izmedju izlaska i zalaska Sunca,udaljenost izmedju pocetka i kraja.Glavni cilj je usaditi znacaj razvoja intelektualne sposobnosti kroz Sedam slobodnih vestina a te vestine nas mogu dovesti do razumevanja i spoznaje Velikog Arhitekte.Treba prepoznati i pruziti tu dobrotu koja dolazi od NJega.

Potrebno je da stalno radimo na svojim neravninama i da sami sebe upoznajemo.U tome nam pomazu Pet novih alata:visak,libela,lenjir,poluga i pravougaoni lenjir.To su alati za spoznaju sopstvenog BIĆA.

Putujući tako naidjoh na Gramatiku-temelj jezika, prvi nivo intelektualne lestvice.Treba mi vreme i upornost da je savladam.Svestan sam svojih mana. Retorika-besedništvo,drugi nivo, Logika-misao i metode spoznaje.Ponovo sam u školi ali ovoga puta u skoli Masonerije.

Četvrti  stepenik, Aritmetika, malo mi je lakše, brojevi i računske operacije su mi omiljene. Broj pet, Geometrija, harmonija u prostoru. Harmonija u nama,u prirodi u vasioni.Razvoj intelektualne svesti nas dovodi do samog Boga. Ovo putovanje ne bi bilo tako divno da nije Muzike.Ona razgaljuje dušu, povezuje dovodi u harmoniju sve oko nas i u nama.

I na kraju Astronomija. Uči nas o udaljenostima, veličini i snazi Vasione.

Uvek ću se diviti Svemogućem Stvoritelju. Korak po korak uz moju Braću koji me čuvaju kao i ja njih da ne potonemo ne izgubimo snagu i ostanemo u veri i duhovnosti. Znam da će biti iskušenja kao i na svakom putovanju, ali masonska loža i Bratstvo pomazu nam da shvatimo suštinu svog postojanja i živimo u skladu sa tim.

Naći ću Boga u srcu i ispuniti sopstveno biće beskrajnom mudrošćšu, ljubavlju i milošću.

Rekao sam.            Brat  PKU  V.G. PL KNEZ MIHAILO, Orijent Kragujevac, VNLS