Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Sveti Jovan Krstitelj i Sveti Jovan Jevanđelist, smatraju se za svece zaštitnike slobodnih zidara. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja o povezivanju ova dva sveca sa slobodnim zidarstvom, uključujući činjenicu da su datumi u hrišćanskom kalendaru kada se obeležavaju njihovi praznici blizu letnjih i zimskih solsticija. Iz perspektive slobodnog zidarstva dobijamo uravnoteženi dualizam Jovana Krstitelja s jedne strane i Jovana Jevanđeliste s druge strane. Zajednički predstavljeni na taj način daju ravnotežu strastvene revnosti i veliko znanje o veri koja stvara prostor za razmišljanje i kanalisanje naših strasti, ali i naše obrazovanje, odnosno znanje. Pojedinačno snažni, zajedno stoje kao iskorišćen fokus reke znanja, što se može primeniti na sve oblasti života. Uzimani kao apstraktna kompilacija simbola, zajedno predstavljaju savršeno izbalansiran put ka prosvetljenju. Dve dualističke figure kao što su Sveti Jovani balansiraju jedan drugoga u masonskoj godini. Jedinstveni aspekt je primena alhemijskih simbola vatre i vode. Alhemija se dugo pominjala kao rana komponenta slobodnog zidarstva i upotreba alhemijskih simbola ovde može pomoći predstavama o izgledu Svetog Jovana.

Sveti Jovan Krstitelj, predstavljen kao obrnuti trougao, alhemijski znak za vodu, simboliše duhovnu i emocionalnu ljubav.

Sveti Jovan Jevanđelista, predstavljen kao normalan trougao, simbolizirajući vatru koja je pokret i volja delovanja. Kada se stave zajedno, oni simbolizuju savršenu ravnotežu tame i svetlosti, života i smrti, strasti i ograničenja, volje i emocija, zime i leta. Zajedno oba predstavljaju zvezdu Solomona..

Dan Sv. Jovana Krstitelja je odgovarajući praznični dan za slobodne zidare, to je dan kada možemo da se sretnemo i razmišljamo o prošlosti i o našoj budućnosti. Podseća nas, ne samo na našu prošlost, već i na ponovno uspostavljanje naših ograničenih strasti.

Sv. Jovan Jevanđelista se takođe naziva Apostolom ljubavi što može biti delimično, njegova veza sa slobodnim zidarstvom ili je to možda njegova nepokolebljiva odlučnost i čistoća njegove ljubavi prema božanstvu. Poruka koju treba preuzeti od Jovana Jevanđelista jeste: "Primite se na čistoću srca i bićete kao Sveti Jovan, voljeni Isusov učenik, ispunjeni nebeskom mudrošću."

Slobodni zidari proslavljaju ovaj praznik i ritualno se sastaju da bi obeležili završetak masonske godine.

 

Dugo vremena samo Sveti Jovan Krstitelj bio je „pokrovitelj“ masonerije. Tek nakon 16. veka, Sv. Jovan Jevanđelist, koji se praznikuje kao drugi Svetac u slobodnom zidarstvu. On je stalno pozivao na kulminaciju bratske ljubavi. Od svih Jevanđelja, u Jevanđelju Sv. Jovana je glavna tema SVETLOST. Ono prikazuje Boga kao "Svetlost sveta". Lože su zatim posvećene Svetim Jovanima. Negde se spominje da su rani Slobodni zidari nazvani "Sveti Jovanovi masoni" ili "Sv. Jovanovi ljudi". Pretpostavlja se da su ih zvali pokroviteljima bratstva kroz vekove, jer su u svojim svakodnevnim životima izlagali principe slobodnog zidarstva svojim delima i njihovim rečima. Ova dva ponizna čoveka nisu se bavila slavom i pompom. Zbog toga što se u slobodnom zidarstvu teži ka tome da svaki slobodan zidar ima jak karakter i unutrašnje kvalifikacije čoveka - a ne obraća pažnju na spoljašnje. Sv. Jovani su posedovali te interne kvalifikacije koje su činile Dobrog čoveka, na dobrom glasu.. Slobodno zidarstvo ih poštuje pre svega zbog toga što su oni bili živi primeri zlatnog pravila, prakse vrline, ljubavi prema svojim ljudima, svojim bližnjima i ljubavi prema svom Bogu.

 

S:  I.  P.svjovani