Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Solomonov Pečat

solomonovpecatSolomonov Pečat, često pogrešno izjednačavan sa Solomonovim Pentagramom, još jedan je u moru moćnih simbola koji se dovode u vezu sa “kraljem čudotvorcem”. Pored velikog bogatstva, moći, ugleda, znanja i neosporne mudrosti, Solomon je posedovao i vlast nad pticama i zverima, a nesumnjivo i nad ljudima. Pitate se kako? Odgovor na ovo pitanje daje magični prsten, popularno nazvan Solomonov Pečat – prikaz šestokrake zvezde koja je sačinjena od dva jednakostranična i međusobno ukrštena trougla.
Arapski pisci su se potrudili da legenda ovog magičnog pečata dobije svoje neverovatne verzije, od kojih je najpopularnija ona koja govori o prstenu na kome je urezano božje ime a koja je kralju Solomonu poslata direktno sa neba. Prsten načinjen od mesinga i gvožđa je podeljen na dva dela i na sebi ima ispisane takozvane “komande” kojima se omogućava upravljanje kako dobrim tako i zlim duhovima. I to je upravo ono najspektalularnije u vezi ovog simbola – Solomon je zahvaljujući pečatu imao neverovatnu sposobnost da prizove u pomoć sve moguće duhove i na taj način dobije odgovor na sva moguća pitanja! Verovali ili ne, duhova je čak sedamdeset dva, a legenda kaže da su svi oni zarobljeni u mesinganoj bačvi koja je zapečaćena upravo Solomonovim pečatom!
Ali, vratimo se za trenutak samoj srži pečata, odnosno šestokrakoj zvezdi, jer izgleda da upravo u njoj leži objašnjenje ovog veličanstvenog znaka. Dva trougla, pritom međusobno ukrštena, predstavljaju osnovu hermetičke misli “kako je gore, tako je i dole”. Drugim rečima, trougao okrenut nagore je simbol vatre (toplo i suvo), trougao okrenut nadole je simbol vode (hladno i vlažno), deo trougla vatre sa osnovicom trougla vode je simbol vazduha (toplo i vlažno), dok je deo koji sadrži trougao vode i osnovicu trougla vatre sinonim za element zemlje (hladno i suvo). Šestougao sam po sebi služi da naglasi savršen balans ovih elemenata u kosmosu i da podseti na činjenicu da su upravo od ovih osnovnih materija sačinjena sva tela u prirodi. Pa i svi mi!
Alhemijska vrednost pečata odnosno Davidove Zvezde ogleda se i u tome što u sebi objedinjuje sedam planeta i sedam osnovnih metala. Na samom vrhu šestougla bi se, tako, našli Mesec i srebro, a onda redom (u smeru kazaljke na satu) Venera i bakar, Merkur i živa, Saturn i olovo, Jupiter i kalaj, i na kraju Mars i gvožđe. Sunce odnosno zlato, kao što možete pretpostaviti, bi zauzimalo sam centar zvezde jer ono ionako predstavlja samu suštinu i oko njega se sve ostale planete kreću. Uostalom, cilj alhemije jeste upravo postizanje tako teško dostižnog savršenstva, a preneseno na ovu kombinaciju elemenata, planeta i metala – cilj bi bio približavanje samom centru, odnosno simbolu tog centra i apsolutnog savršenstva što svakako jeste Sunce (život).


Solomonov pentagram
solomonovpentagramKralj Solomon, treći kralj Izraela ujedno poznat i kao graditelj čuvenog Jerusalimskog hrama, jedna je od najmarkantnijih istorijskih ličnosti. Poznat po svojoj učenosti, mudrosti, ali i bogatstvu, Solomon je s punim pravom postao glavni akter mnogih legendi koje su oduvek privlačile pažnju ljudi širom sveta, a posebno ezoterista. Kako i ne bi, kada je upravo kralj Solomon važio za jednog od najvećih majstora kabale!
Priču o ovom nesvakidašnjem kralju počinjemo jednim od najkorišćenijih simbola vezanim za njegovo ime – Solomonovim pentagramom. Bilo da se radi o okultnim ili pak religijskim društvima, pentagram je oduvek smatran znakom savršenstva i služio je kao moćna odbrana od zlih duhova. Njegov naziv potiče od grčkih reči “pente” (broj pet) i “graphein” (pisati), pa se samim tim pentagramom može nazvati svaka geometrijska figura sastavljena od pet simetričnih linija. Ipak, prva asocijacija na ovaj simbol je petokraka zvezda koja se može nacrtati u samo jednom potezu. Iako na prvi pogled sve u vezi pentagrama odiše jednostavnošću, ovo je jedan od najneshvaćenijih simbola koji za mnoge predstavlja simbol nečastivih, demonskih sila. Zašto je to tako?
Odgovor na ovo pitanje leži u samoj postavci (prikazu) pentagrama. Kada je jedan njegov krak (odnosno glava pentagrama) uperen nagore dobijamo simbol prirode i takozvanog “savršenog čoveka” koji stoji nogama na zemlji, ruke su mu u vazduhu a glava je okrenuta ka nebu. Na taj način se prenosi jasna poruka odnosno koncept svemoći, sveznanja i pobede nad inferiornim, ovozemaljskim silama. Samim tim, predstavlja odličnog provodnika pozitivne energije koji se uspešno bori protiv univerzalnog Zla, uspostavlja red i ima moć da rasteruje pomenute demonske sile. U suprotnoj postavci (dva kraka okrenuta nagore) on postaje simbol Satane, simbol demona, haosa, nereda, ludila, u njemu tada vidimo strujanje najnegativnije energije koja samim tim ima moć da privlači i najmračnije sile.
Solomonov Pentagram ne treba poistovećivati sa Solomonovim Pečatom, iako se danas mnoga tumačenja ovih simbola prepliću i nadopunjuju. Kada govorimo o uobičajenoj formi Solomonovog Pentagrama, važno je voditi računa da se lik pravi u Suncu ili Mesecu, i da materijal korišćen u tu svrhu korespondira sa Suncem (zlato) ili Mesecom (srebro). Nosi se na grudima, pa se samim tim ostavlja dovoljno prostora na drugoj strani za Pečat traženog Duha koji služi za direktnu odbranu od opasnosti i kojim se istovremeno zapoveda Dusima. Takođe, bitno je voditi računa i o bojama koje se koriste u njegovoj izradi. Sam pentagram, krug oko njega kao i imena (simboli odnosno sigili) ispisuju se crnom bojom. Reč “Tetragrammaton” ispisuje se crvenim slovima dok se “Soluzen”, smešten u samom centru pentagrama ispisuje zelenom bojom. Za reči smeštene u kracima pentagrama: “Abdia”, “Ballaton”, “Halliza”, “Halliy” i “Bellony” koristi se plava boja.

Evo i njihovih značenja:

ABDIA – Spajam se sa tobom u tajni, o Duše!
BALLATON (ili BELLATOR) – Izađi i progovori glasno na mom maternjem jeziku.
BELLONY – Pokaži mi svoje znanje i blago koje znaš i čuvaš, i uruči mi ga mirno.
HALLIY – Odgovori mi na sva pitanja koja bih ti ikad mogao postaviti, bez ikakve greške.
HALIZZA – Prikaži se u obliku božanskog savršenstva.
SOLUZEN – Otvori mi tajna vrata i otkrij mi moju svrhu!
Kao što i sami možete zaključiti, Pentagram se zaista smatra ključem koji otvara riznice najčuvanijih i najskrivenijih znanja i tajni. Kada se upotrebljava u dobre svrhe, njime podstičemo ono najbolje i najpozitivnije u nama, stapamo se sa prirodom, i ako ništa drugo – bar smo jedan korak bliži savršenstvu kosmosa. On nas poziva da krenemo u revoluciju svesti kojom ćemo pospešiti ne samo naše fizičko zdravlje već i nesmetano nastaviti svoj unutrašnji razvoj. Iako vam prva asocijacija na ovaj magičan simbol mogu biti veštice, crna magija, masoni, ili holivudski filmovi gde serijske ubice iza sebe ostavljaju poruku ispisanu unutar pentagrama – istina je da on predstavlja suprotnost upravo tom klišeu! Pentagram je moćan simbol zaštite, sreće, zdravlja i balansa, i upravo u njemu vidimo najidealniji spoj pet elemenata, sa posebnim akcentom na element Duha.

LEMEGETON

msolomonovljucManji Solomonov ključ poznatiji i kao Lemegeton, predstavlja grimoar (priručnik magije) koji datira još iz 17. veka i obuhvata magične tekstove za koje se smatra da ih je napisao Kralj Solomon lično. Ukoliko ste se pitali kako je moguće imati vlast nad svim duhovima i elementima, a posebno nad „demonima”, i pritom razumeti sve što ptice pevaju a životinje govore – onda je priča o Lemegetonu idealna za vas! Ona daje detaljan popis sedamdeset i dva duha koje je čudesni kralj zarobio u mesinganu bačvu i zapečatio svojim pečatom (poznatijem kao Solomonov Pečat). Uz to, sadrži opis svih duhova, upoznaje nas sa njihovim karakteristikama, pa iz ove knjige detaljno saznajemo koja je to “magična” obaveštenja kralj Solomon dobijao od svojih zarobljenih podanika.

Manji Solomonov Ključ je podeljen u pet knjiga koje zajedno sačinjavaju celinu. Prva knjiga nosi naziv Goetia i sadrži opis 72 demona (takozvanih zlih duhova) i isto toliko pečata čija upotreba služi za prizivanje i kontrolu istih. U njoj je objašnjeno kako je Kralj Solomon svezao i koristio pomenute duhove. Druga knjiga (Theurgia Goetia) sadrži opis delom dobrih a delom zlih duhova, i drugačije se naziva knjigom Vazdušnih duhova. Treća knjiga (Ars Paulina) posvećena je duhovima koji vladaju planetarnim satima, odnosno duhovima koji su dodeljeni svakom stepenu, znaku i planeti Zodijaka. Četvrta knjiga (Ars Almadel) sadrži 24 Glavna Duha koji vladaju sa četiri visine, ili 360 stepeni Zodijaka. Istovremeno, u njoj se nalazi i uputstvo koje omogućava izradu voštane ploče sa ucrtanim zaštitnim simbolima. Peta knjiga (Ars Notoria) obuhvata besede i molitve koje je Solomon koristio nad oltarom u hramu, i koje su mu otkrivene od strane svetog arhanđela Mihaila. Upravo u petoj knjizi mi se detaljnije informišemo o tom moćnom znanju svih umetnosti i nauka, kako dobrih, tako i zlih, kao i sa svim misterijama koje su otkrivene Kralju Solomonu.Za Lemegeton, dakle, slobodno možemo reći da predstavlja najpotpuniji priručnik koji čovek može posedovati u nameri da što bolje odgonetne takozvane tajne radove prirode. Naravno, sve ovo je moguće postići samo uz veliku požrtvovanost, posvećenost i konstantan rad na sebi, jer ne zaboravite – Solomonov Ključ je u svojoj osnovi ipak oličenje umetnosti! A kako se ovde radi o umetnosti magije, čovekov primarni cilj mora biti težnja ka Dobru kao univerzalnom principu koji podstiče ono najdragocenije a to je sam život. Na kraju dodajmo i to da nas Lemegeton simbolički rečeno “tera” da se okrenemo svojoj podsvesti, usmerava nas da steknemo ispravne informacije, razumemo glasove prirode, a tek potom steknemo i ovladamo veštinom koja u slučaju Kralja Solomona deluje impresivno.