Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

ŠKOTSKI OBRED DREVNI I PRIHVAĆENI  predstavlja skup rituala, instrukcija i načela baziranih na raznim filozofijama, religijama i školama spoznaje. On je osnov našeg Hrama čiji je krov VSS, koji je zadužen za njegovu zaštitu  i razvoj na teritoriji Srbije.

Dvoglavi orao je danas grb našeg Reda i najčešće praktikovanog masonskog sistema u svetu, Škotskog Obreda  Drevnog i Prihvaćenog. On je prastari simbol mnogih civilizacija i kultura.

Orao ima 33. pera i on je  je simbol duhovne vizije, on vidi sve, i njegova vizija sagledava ceo Univerzum. ORAO je po legendi jedino biće gleda u Sunce. Dvoglavi orao se u heraldici sreće dosta rano. Nalazi se i  na grbu Nemanjića, Kraljevine Srbije i Republike Srbije. Dvoglavi orao  sa krunom i mačom istine u kandžama  je danas simbol VSS 1912.

Jedna glava gleda u prošlost , druga u budućnost, a zajedno su simbol večnosti. Kad pogledamo u prošlost dosežemo do 5912. G.I.S. i osnivanje VSS Jugoslavije i prvog Grand Komandera Djordja Vajferta. On nas je zadužio svojim delom i masonskim radom, pa njegovu poslanicu često čitamo u našim radionicama kao vodilja kako treba da osnažimo Bratsi lanac u loži  i uzdignemo slobodnozidarstvo. Jasan pogled prošlost vraća nas i u 5997. G.I.S. kada je probudjena VNLJ, pa preimenovana  u VNLS i G.KOM. Dragana Maleševića Tapija koj je na sebi svojstven način uzdignuo slobodnozidarstvo u Srbiji. Druga glava gleda u budućnost i želi razvoj Š.O.D.P. na ovim prostorima i Braće koja sa velikom pažnjom čine njegov alegorijski put od 1. do 33. stepena.

Kada nastupi nevreme, sve ptice osim orla se spuštaju u najbliže krošnje drveća dok jedini orao leti iznad oblaka. Kada dođe do prepreka u životu, poput orla, možemo raširiti svoja krila i vinuti se iznad oblaka. Izdignimo se iznad izazova i prilika koje život pred nas postavlja.

 Mač Istine , Pravde Boga koji nosi naš dvoglavi orao nas opominje da se držimo pravog PUTA, a to je u smeru pogleda orla ka Suncu.

V.G.I. 33 Brat B.U.