Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Slobodnozidarsko Bratsvo je duhovni pokret ili pak duhovna škola . Na ovaj način sve što se doživljava i uči prilikom izvođenja masonskih ceremonija ima tačno postavljenu odrednicu Samo-Spoznaje, nakon čega Braća rade na sebi tj . kroz radove od neuglađenog “kamena “ postaju savršene “kamene kocke” u Hramu Velikog Graditelja sa ciljem stvaranja “ savršenog društva “.Kada je kocka ispravno sačinjena, mesto ispravno i materijali odgovarajući, položaj kamena, njegova svrha i funkcija se ostvaraju bez trenja, bez ometanja postavljanja drugih savršeno izrađenih kocki, a to jedino prouzrokuje utisak zadovoljstva za ispunjenim smislom svog postojanja.

Saznati i prihvatiti sve svoje vrline, a, prvenstveno svoje mane, je prvi korak ka spoznaji sebe samog, zato se usavršavanje ličnosti ogleda u negovanju vrlina I prevazilaženju svojih loših osobina. Jedan od principa Slobodnog zidarstva je ‘’budi uvek u potrazi za vrlinom’’. Ovo je duhovna škola koja nas uči da volimo, da poštujemo, da uvažavamo I pomažemo, da budemo tolerantni, da učimo na tuđim greškama, da budemo pravični, da ne preterujemo …Treba da se trudimo I učimo da spoznamo ljude, da bi tako mogli da spoznamo sebe.

Jedna od mnogih masonskih ceremonija jeste  "ostavljanje metala pred vratima Hrama". Metala kao simbola svega materijalnog, koji kvari I uništava ljudsku dušu. U predvorju Hrama „resetujemo „ svoj um , čistimo ga od lažnih vrednosti i spremamno se za slobodno traganje ka znanju i mudrosti .Prvi čin traganja u .predstavi spoznaje je oslobađanje od metala.

Odbacivanjem „metala„, svih predrasuda i bogastva, spoznajemo sebe u položaju u kome ne možemo nikome pomoći putem novca i materijalnog dobra. Da li će se u tom trenutku javiti naša vrlina da bratski pomognemo i solidarišemo se ili ćemo toj vrlini težiti kroz ritualne radove, zavisi od naše same prirode koja je različita, jer neke dobre osobine posedujemo samim rođenjem dok neke moramo da steknemo kroz proces učenja i sazrevanja.

Materijalna bogastva koja nas opterećuju u profanom svetu , ostavljamo ispred ulaza u Hram i očišćeni od svih negativnih uticaja sredine, opterećene halapljivošću i zavisti, hvatamo se u bratski lanac ispunjen mudrošću i toplinom. Snaga bratske solidarnosti nam pomaže da sve „metale“ ostavimo iza sebe jer „metali sijaju lažnim sjajem „, da se odreknemo ličnih interesa i da na kraju dugog puta usavršavanja , „klesanja kamena „ pređemo iz tame na Svetlost , Spoznamo sebe i nađemo svoje mesto u piramidi Vrhovnog Neimara Svetova.

Ono što treba činiti je neprestano traganje ka mudrosti. Mudrost koja označava duboko znanje, uvid, dobro rasuđivanje. Onaj ko se okreće mudrosti nalazi vremena za duhovno usavršavanje, ne dopuštajući da ga "progutaju" zahtevi profanog života.

Neke od izreka mudraca: Eshil

"Nije mudar onaj koji mnogo zna, već onaj čija su znanja korisna.

Samo vrlina daje trajno zadovoljstvo."

Na putu stvaranja jakog morala , kroz duhovno produbljivanje stoje godine “klesanja kamena “ kroz ritual učeničkog rada na Severu, a plata i nagrada će biti Spoznaja samog sebe.

UKU  V.S.   ,     PL „Knez Mihailo“ , 6018. G.I.S.