Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Šta vam prvo pada na pamet kad pomislite na ružu? Sigurno zamišljate sliku graciozne, vitke plemenite ruže sa cvetom od četiri latice koji tajanstveno krije svoju unutrašnjost od posmatrača. Postoji toliko boja cvetova, različitih oblika i načina rasta da se čini kako postoji nebrojeno mnogo različitih vrsta uzgojenih ruža. I zaista, ima ih čak 20.000! U tom moru ruža lako se zaboravlja mnogo starija, njima srodna biljka od koje su potekle, divlja ruža. Ta biljka ima jednostavne cvetove koji se širom otvaraju kako bi nas obasuli mirisom i podarili nam svoje plodove - šipak. Divlja ruža snagu za raskoš svojih cvetova crpi iz korena koji seže duboko u tlo i čvrsto je povezuje sa zemljom. Plemenita ruža izgubila je tu vitalnost, zbog čega ju je potrebno kalemiti na podanak divlje ruže. Postoji niz fascinantnih detalja vezanih uz ružu: na primer, svaka od pet latica njenog cveta ima jedinstven oblik. Čak se i pet malih zelenih lapova međusobno razlikuje.

Nezavisno od njene uloge u raznim obredima Ružinog krsta , ruža je za slobodne zidare uvek bila pravi simbol lepote , tajnosti i puta ka božanstvu. U nekom mističkom smislu, ruža može da se poima kao simbol mira i iluminacije ili u racionalnom smislu: večna ruža stvaralačke misli.

U hrišćanskoj tradiciji ime Nazaret znači cvet i umetnici su često prikazivali Majku Božju u vrtu ruža. Neki put bi bila krunisana ružama ili bi davala ružu bebi Hristosu. Priča nam kaže da je Isus iz Nazareta i sam bio cvet koji je iščupan iz vrta i kasnije razapet. Ruža Sarona podignuta na krst Golgote nam daje objašnjenje sjedinjenog simbola ruže i krsta. Ono označava da božansko savršenstvo može da se dostigne jedino kroz ljubav i patnju. Velikim misticima i tragateljima je ruža bila simbol sjedinjenja sa božanskim. Ruža, kao kraljica cveća , predstavlja najveći poklon Boga čoveku – znanje o njemu samom. Ruža je bila za početnike u školama misterija „živi i procvetali simbol otkrivenja harmonije bića“. Ona je amblem ljubavi, života i zadovoljstva.

Ružu su slobodni zidari prepoznali kao sumbol Puta ka božanskom, pa je svojim cvetom, laticama i trnjem korišćena kao simbol. Tajnovist je jedna od simbolike ruže. SUB ROSA ( „pod ružom“) označava poverljivost i ćutljivost, pa slobodni zidari kad „kažu pod ružom“ znači u najvećem poverenju.

Lekcije koje neko može da nauči o toj maloj, jednostavnoj ruži u raznim stepenim slobodnog zidarastva su sledeće: imati vere u samoga sebe, čovečanstvo i Boga, poštovati vrline, imati vere u pobedu dobrog nad lošim, života nad smrću, istine nad laži, svetla nad tamom i podržavati uspon civilzacije. Naša je dužnost, kao poštenih ljudi, kao slobodnih zidara, da ispunimo sve naše dužnosti sa blagonaklonom nežnošću, milosrdjem, usmerenošću, tolerancijom, prijateljstvom i mirom...MIROM RUŽE.

priredio MKUBU