Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Od samog stupanja u Bratstvo mnogi se pitaju odakle potiče masonsko računanje vremena, zašto je to relevantno za slobodno zidarstvo i žele da saznaju šta ''Godina Istinskog Svetla'' ili ''A.L.'' znači.

Buskup Džejms Ašer i Godina Postanja

Istraživanjem pronalazimo da skraćenica ''AL'' potiče od latinskih reči "Anno Lucis", što u prevodu znači "Godina Svetlosti". Prošavši kroz mnoge različite izgovore AL se greškom vezivao za godinu 4004. pne za koju je biskup Ašer 1654. odredio kao godinu "stvaranja sveta". Ašer je bio nadbiskup oblasti Armah, u Severnoj Irskoj, i Primat (Prvi Biskup, ekvivalent Vladike) cele Irske od 1625-1656. Do te ''Godine Postanja'' Ašer je došao izučavanjem tada dostupnih istorijskih podataka, uz podrobnu analizu Biblije i drugih verskih dokumenata. Njegova studija proizvela je rad ''Annales Veteris Testamenti, prima Mundi origine dedukti'' ("Izvori Starog zaveta, prvi izveštaj o poreklu sveta"), koji se pojavio 1650. godine i njen nastavak, ''Annalium Pars Postierior'' (''Zapisi Poslednjeg Dela'') iz 1654. godine. U ovom radu on je slavno utvrdio da je Zemlja stvorena u sumrak 23. oktobra, 4004. godine p.n.e.!

Dakle, šta je sa tom godinom? Pa, ako je dodate do današnjeg dana, možete saznati broj godina od stvaranja sveta: 4004 + 2014 = 6018. Sadašnjoj javnosti ovo danas zvuči zabavno ali u to vreme ovaj podatak se smatrao tačnim!

A kako je ovo ''otkriće'' našlo svoj put do Slobodnog Zidarstva prekriveno je velom tajne. Ovaj Ašerov datum, prihvaćen od strane Crkve, ustalio se u knjizi Postanja, na marginama Svetog Pisma u izdanju kralja Džejmsa , preko kojeg se ta informacija proširlia u javnost.

"Prva upotreba" ovog datuma u masoneriji počinje 1777. kada je stavljen na Povelju Velike Lože Engleske loži Alfred iz koje je inače proisteklo šest poznatih Velikih oficira. Pre toga, "A.L." se pojavljivao u različitim prevodima poput Ano Litomorum (godina rada), Ano Lapidariorum (godina pokreta) i Ano Laotomie (godina ostvarenja), na različitim dokumentima a svi se odnose na Kraljevsku Umetnost. Takođe, u to vreme ''A.M.'' (Anno Mundi) se pojavljuje sa značenjem "Godina Sveta", kao još jedan oblik datiranja bratstva. Već od 1777. "Anno Lucis" pojavljuje u sve više i više dokumenata dok na kraju nije usvojen i našao se u opštoj upotrebi kao sastavni deo svih Slobodnozidarskih rituala.
Danas vidimo AL, Anno Lucis, kao zajednički datum-međaš na mnogim Slobodnozidarskim spomenicima postavljenim širom sveta. Ali to nas dovodi do novog razmišljanja: ako je tačno vreme nastanka masonerije nejasno, ovaj datum je veoma specifičan za pretpostavljeni početak stvaranja. Možda je to, kao i mnogo šta drugo u masoneriji, metafora koja govori više o metafizičkom stvaranju nego fizičkom.

Istorijski posmatrano vidimo da oko 4004. godine p.n.e. datira početak Sumerske civilizacije. Neka od njihovih dostignuća tokom vekova postojanja njihovog društva jesu razvijen pisani jezik za koji imamo evidenciju danas, verovanje u bogove izvan njihovog fizičkog prostora, pojam greha (posledice dobrog i lošeg ponašanja), uređenje vlasništva zemljišta i podele bogatstva i moći. U njih je postojao sistem obrazovanja, rat i složeni društveni odnosi. Ovo je najraniji oblik civilizacije čija je poslednja inkarnacija i ova današnja u kojoj živimo.

A sada nešto o Godini Istinskog Svetla!

Biskup Džejms Ašer je izbrojao unazad koristeći navodne starosti ljudi u Starom zavetu, i došao do godine 4004. p.n.e. kao godine stvaranja sveta. Samo zato što je Ašerov datum blizu Godine Svetlosti - 4000.p.n.e. - mnogi pretpostavljaju (zbog veza Slobodnog Zidarstva sa hrišćanstvom) da je masonski kalendar je zasnovan na Ašerovom.

Međutim, slobodnozidarski spisi još iz 1700. umesto toga tvrde da je računanje Godine Svetlosti zasnovano na kalendaru stvorenom od strane staroegipatskog kulta boginje Izis! U 4000. godini p.n.e. zvezda Vela je postala supernova i isijavala je svoj sjaj mesecima tako da ako ste u nekom ranijih života bili u blizini geografske širine Egipta mogli ste videti dva Sunca!

Učinak eksplozije zvezde Vela je bio takav da je zaista stvorio "Godinu Svetlosti" - njeno blještavilo sprečavalo je da padne noć tokom većeg dela godine 4000.p.n.e.! Sveštenici kulta Izis očigledno su to shvatili kao znak rađanja Nove Ere i shodno tome započeli svoj novi kalendar.

Prema mišljenju mnogih sadašnjih naučnika Velike piramide su izgrađene u znak sećanja na posmatranje eksplozije supernove koja se dogodila u godini 4000.p.n.e. Tako dr Entoni Hjuiš, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1974. otkrio je ritmički niz radio talasa za koje je dokazao da su bili emisije zračenja iz zvezde koja je eksplodirala oko 4000. godine p.n.e.

Masoni počinju svoj kalendar od "Godine Istinskog Svetla" dodavanjem 4000 tekućoj godini. Tako je 2014 + 4000 = 6014 G.I.S.

Drevni Sumerski zapisi na klinastom pismu opisuju eksploziju džinovske zvezde unutar trougla od tri zvezde: Zeta Pupis, Gama Velorum i Lambda Velorum a nalazi se na južnom nebu.

Dakle van svake sumnje je da se masonski kalendar zasniva na Egipatskom a ne Ašerovom. Prvo, neobjašnjiv je nedostatak od 4 godine. Drugo, i Egipćani i masoni zovu 4000. p.n.e. "Godinom Istinskog Svetla", jer ona to zapravo i jeste bila – "Godina Svetlosti" – za sve one koji su tada bili u Egiptu.

I za kraj, sledi opis Vela zvezdane eksplozije posmatran sa podneblja Sumerske kulture:


Vela Supernova verovatno se desila pre 6000 godina. Vela Iks Pulsar je udaljen 1300 svetlosnih godina od Zemlje. Supernova se mogla videti nisko na horizontu iznad Mediterana kao blješteća zvezda. Zbog nepravilnosti u rožnjači oka, posmatrač Supernove bi video zrake veličine trećine prečnika punog meseca.

Izgledala je kao plamteća zvezda u svom beskrajnom plesu bacajući kao koplja svoje zrake jarkih boja. Sve bi bilo preplavljeno trepćućom svetlošću a igrajuće senke oživele bi zahvaćeni predeo krećući se sablasno kroz šume i gradove.

MKUMK , PL KM
15.10.6014. G.I.S.


Literatura:

 1. ANNO LUCIS – The Year of Light, Email from a Mason concerning Anno Lucis

http://reality101blog.blogspot.com/search?q=year+of+light

 1. MASONIC CALENDAR

http://www.masonicworld.com/education/files/masoniccalender.htm#main

 1. The Masonic Manual – a pocket companion for the initiated

            http://www.internetloge.de/masmanu/masman17.htm

 1. MASONIC TRAVELER – ANNO LUCIS

http://masonictraveler.blogspot.com/search?q=anno+lucis

 1. ARS QUATUOR CORONATORUM – Anno Lucis et AL

http://freemasonry.bcy.ca/aqc/anno_lucis/anno_lucis.html

 1. James Ussher – From Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Ussher