Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

U svojoj knjizi „A Dictionary of Symbolic Masonry“ iz 1858. godine, George Oliver za dleto i malj daje sledeća objašnjenja: „Dleto, premda mali instrument, stvoren je da učini trajni uticaj na najtvrđe supstance, a za obradu i najmoćnije strukture potrebna je njegova pomoć. Ono moralno pokazuje prednosti discipline i obrazovanja. Um, kao dijamant u njegovom prirodnom stanju, nije obrađen; ali uticaj dleta na spoljašnji omot uskoro pokazuju njegovu prikrivenu lepotu isto kao što obrazovanje otkriva prikrivene vrline uma, u poretku prikazivanja zbira ljudskog znanja, kao naše dužnosti prema Bogu i čoveku. Malj je važan alat za rad i nijedna veština ne bi bila kompletna bez njega. Na ovom alatu učimo da je rad deo čoveka i da veština bez napora nije korisna...“


U delu „A Lexicon of Freemasonry“, iz 1860. godine, Albert G. Mackey pojmove malja i dleta definiše na sledeći način: „Dleto – Jedan od radnih alata učenika i simbol efekta obrazovanja ljudskog uma. Umetnik pomoću ovog instrumenta daje formu i pravilnost bezobličnoj kamenoj masi. Na isti način edukacija, obrađivanjem ideja i glačanjem grubih misli, pretvaraju neukog divljaka u civilizovano biće. Malj - Jedan od radnih alata koji ima svoju simboliku i uči nas da ispravljamo nepravilnosti naših naravi, i kao prosvetljeni um, obuzdamo težnje ka neobuzdanim ambicijama, prevaziđemo zlo koje nose zavist i zloba, obuzdamo izlive besa.“
Na inicijaciji, prvom iskoraku iz profanog u svet masonerije, uz tri Velika Svetla – Sveto pismo, Ugaonik i Šestar, prvo čega se dotiču novoprimljena braća su malj i dleto. Simbolično, oni udarcima malja preko oštrice dleta u neobrađeni kamen odrađuju prvi rad. Nesigurnim i neveštim udarcima oni kucaju na vrata iza kojih je staza prosvetljenja. Prenoseći svoju energiju na kamen oni osećaju kako se kamen opire udarcima. Već na tom prvom koraku osetio sam kako put ka dobijanju lepog i pravilnog oblika nije ni malo lak. Potrebni su milioni udaraca kojima će se snaga preneti na malj i dleto, a sa njih na grubi kamen kako bi se od mase neuobličenih i neravnih ivica, neupotrebljivog oblika, stvorili pravilni, korisni oblici. Moj prvi udarac je bio nesiguran a tvrdoća i grubost kamena učini su da ruke zadrhte. Već za drugi udaraca stisak je bio čvršći kako bi se suprotstavio odbijajućem otporu neobrađenog kamena. Simbolika je bila jasna. Biće potrebno mnogo truda ispravnog usmerenog kako bih postigao prosvetljenje kome težim. Alati poput malja i dleta su upravo masonski simboli koji materijalizuju ideju snage i njenog usmerenja ka ostvarenju postavljenog cilja. Odbijanje dleta od kamena simbolično mi je predstavljalo odbijanje sopstvenog duha da se otrgne predrasuda stvaranih godinama u profanom svetu.


Malj prenosi snagu na dleto, koje je kontroliše i usmerava na najfinije milimetre koje treba obraditi i poravnati. Sa svakim novim udarcem – novom mišlju i spoznajom dobija se željeni pravilan oblik koji će biti na korist braći, bližnjima i sebi samom. Snaga otelotovorena kroz simboliku udarca malja ne bi imala smisao ako se ne uobliči i usmeri ka grubim i neravnim delovima kamena koji simboliše naše misli. Tako i naš duh ne može biti oblikovan i pravilno izgrađen samo kroz prijem mnogobrojnih i svakojakih informacija. Bez pravilnog usmerenja i odabira od mnoštva različitih impulsa koje primamo svake sekunde iz spoljašnje sredine, može se stvoriti samo zbrka u mislima i nemir u srcu. Zato su tu malj i dleto koje nam daruje masonska filozofija da svojom preciznošću iz snage i mnoštva usmere naše misli ka mudrosti, koja će otelotvoriti lep i jak oblik, koji se skrivao u neobrađenom kamenu kakav kao učenici bivamo prilikom ulaska u svet masonerije.


Dobijanje pravilno oblikovanog kamena je usmeravanje našeg duhovnog bivstvovanja ka nečemu višem, težnji da taj kamen uzidamo, uz duhovnu snagu braće, u najvažniju građevinu – Solomonov hram koji svako od nas prisutnih, gradi prvo u svojoj duši.

PKUSM PLKM