Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Mi slobodni zidari često sprovodimo ritualnu trpezu za stolom, koji se razvija u inicijativnom kontekstu, a usmeren je na deobu hrane uz zdravice i zajedničko proživljavanje duha antičkih Agape.

Smatra se da Agape potiču iz mediteranskih, starih jevrejskih običaja, a podrazumevaju širenje nesebične i nečulne, altruistične duhovne ljubavi.

Odatle su ušle u tradicije ranih vojnih bratstva, koji su svoje radove održavali uglavnom u restoranima i gostionicama.

Po završenom Radu, sedalo se za zajedničku trpezu, gde su Braća, uz ukusnu hranu i dobro vino, stimulisala misao i gasila duhovne varnice.

U takvom raspoloženju Braći iz vojnih loža nije bilo teško da daju posebne nazive opštim pojmovima i predmetima koji su se koristili u svim gostionicama.

Tako je voda dobila naziv Slabi prah (barut), Vino - Jaki Prah,  Šampanjac - Penušavi prah, Žestoka Pića - Vatreni prah, Pivo je nazvano žuti barut, Kafa - Crni barut, Čaše su topovi, Flaša je Mala bačva, Kašike su dobile naziv Lopate, Viljuške ? Pijuci, Noževi ? Mačevi, Tanjiri su nazvani Cigle, a salvete Zastave.

Mahanje salvetom (zastava) značilo je predaju, tj da je vreme za polazak kući.

U svim ovim nazivima očigledna je pretežno vojna etimologija 18.veka, a može se pretpostaviti da je uticaj Vatrenog Praha (rakija) bio značajan.

 

Braćo moja,

Ritualna gozba je jedna od najstarijih i najpostojanijih graditeljskih tradicija, a opuštena atmosfera tokom gozbe, pruža zadovoljstvo: za telo, duh i srce, i time dodatno učvršćuje Bratski lanac.

Instrukciju je napisao blaženopočivši  na Večnom Istoku Brat D.A. PL Knez Lazar, Orijent Kruševac VNLS

 

Kompletan slobodnozidarski rečnik za stolom možete pogledati ovde...