Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

U jednom od Rituala Škotskog Obreda, Drevnog i Prihvaćenog se kaže da u čovjeku postoji nešto živo, što nije sačinjeno od materije iz prirode, i što se u smrti ne vraća u krilo prirode, nešto što se rukama ne da uhvatiti, nešto iznad materije, duhovno. U tom duhovnom Ja, što je dio Božanskog Duha i što se po završetku ovozemaljskog života njemu vraća, leži ljudska besmrtnost. Osnovna pitanja koja sam sebi postavljamo  su ona koja su mnogo puta postavljana u istoriji ljudske vrste:

Ko smo mi?

Zbog čega smo ovdje?

Odakle dolazimo?

Kuda idemo?

Iz  Božanske dimenzije vremena gdje hronološki sat ne otkucava, gdje su prošlost, sadašnjost i budućnost u duhovnom svijetu jedno te isto tj. Sada, Veliki Arhitekta je u sklopu Velikog Plana Stvaranja, svojom inteligentnom svjetlosnom energijom, stvorio i planetu Zemlju. Hlađenje Zemljine kore, stvaranje atmosfere, planina, vodenih površina, biljaka i šžvotinja, izraženo u našim vremenskim okvirima, trajalo je milijardama godina, u Božanskim okvirima to je bio tren u vječnosti.

Nalazimo se u ovoj laboratoriji haosa, da svojim umom i Njegovom unutrašnjom snagom u vidu vječne Duše koju nam je usadio prilikom rođenja, upravljamo procesima na ovoj planeti. Pored svega toga, dao nam je i ego i egoistične želje da kada zavladamo planetom njime pothranjujemo haos. U ovim suprotnostima djelovanja, slobodnom voljom, kreiramo put i ishodište sudbine naše Duše, čiji je cilj održanje Harmonije kao uslov postojanja.

Mi, kao energetska bića koja vibriramo na energetskom, mentalnom i emocionalnom nivou stvoreni sa unaprijed određenim ciljem, dio smo Velikog Plana Stvaranja. Jedan je Veliki Cilj našeg postojanja: spojiti se kroz naše vječno Ja sa inteligentnom svjetlosnom energijom, sa Izvorom koji je besmrtan.

Božanska čestica vječnosti koja je u čovjeku od postanka naše vrste, prilikom ovog kratkog fizičkog boravka na planeti Zemlji, u trenutku fizičke smrti napušta naše  tijelo. Tada se Duša vraća u Vječni Dom, u svoje vjekovno najbliskije okruženje, u duhovni svijet. Na vratima smrti, Dušu čekaju duhovni vodič ili srodna Duša. Vječni Dom naše Duše je mjesto apsolutnog mira, totalnog prihvatanja i potpune ljubavi. Ta Božanska čestica vječnosti koja je u nama, taj dio Velike Duše, ta naša Duša, taj naš korijen odakle potičemo, to smo mi.Ostalo su samo smrtni ostaci koji ostaju poslije naših predstava sa tačno određenim ulogama u vidu naših života.

Prosvijetljeni Nikola Tesla je rekao: "Postoji u svemiru neko jezgro iz kog dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas vječno privlači. Ja osjećam njegovu moć i vrijednosti koje emituje cijelom svemiru i time ga održava u skladu. Nijesam otkrio tajnu tog jezgra, ali znam da postoji i ako želim da mu pridam materijalnu osobinu, onda mislim da je to Svjetlost, a kad pokušavam da ga shvatim duhovno, onda su to Ljepota i Saosjećanje...".  

Početnu iskru inspiracije za ovaj rad, dalo mi je naučno istra?ivanje Majkla Njutna, koje je zasnovano na metodi regresivne hipnoze. On je vraćao duše u prošle živote, sve do njihovog početka, ili do nivoa dokle je to dozvolila Viša Sila. U tom nadsvjesnom stanju, klijenti se u hipnotičkom transu odvode u duhovni svijet. Više od deset hiljada ljudi su svojim detaljnim opisima i iskazima o inkarniranju njihove Duše u razna ljudska tijela, i kroz njihov duhovni ?ivot u Vječnom Domu, postali svjedoci postojanja: naše Duše, duhovnog svijeta i prisustva samog Velikog Arhitekte Svih Svjetova.

U opisu, prilikom izbora novog života od strane naše Duše, Dr Njutn je rekao: "Ne smijemo izgubiti iz vida ideju da smo prihvatili taj sveti ugovor života, a to znači da su uloge koje igramo na Zemlji veće od nas samih". On je, na jedan neposredniji način od svojih predhodnika, otvorio vrata da spoznamo nešto što je u nama. Istinu koja je bila nedostupna ljudskim čulima, ovim istraživanjem je predstavljena direktno, na primjerima, putem svjedoka.

Naša besmrtna Duša pamti svaki trenutak u svakom od na?ih ?ivota u kojim je učestvovala. Da ne bi opterećivao ove ovako komplikovane, kratke ?ivote na planeti Zemlji sa tako velikom količinom detalja iz prošlih života, Stvoritelj je na?em umu dao nivoe svjesnosti. Oni su kao koncentrični krugovi, od kojih je svaki manji od onog prethodnog. Prvi nivo je naš životni svjesni um, koji pamti, zaboravlja, prisjeća se kao kroz maglu nekih događaja iz ovog života, i ide dalje. Drugi nivo je podsvijest, koja je u svom skladištu registrovala sve događaje iz ovog i prošlih života.

I treći je nadsvjesni um, unutrašnje jezgro Duše, gdje smo mi izraz više sile. Tu se sakriva naš pravi identitet, naše skriveno središte mudrosti, naša svijest o svemu do sada. Stvoritelj je njega pregradio amnezijom od našeg svjesnog uma, ili kako je rečeno u Zoharu-Knjizi Sjaja: "Ljuske su stvorene da bi obmotale mozak, zarad njegovog dobra?. To jezgro sadrži svu mudrost ovog svijeta i ima sjećanja na sva alter-ega koja smo imali u svim ljudskim tijelima u kojima smo boravili, i njen život u duhovnom svijetu. Ono je veza između Božanske Duše, i svih inkarniranih Duša na Zemlji, Ona je naša veza sa Univerzumom.

Naši životi su dar Božji, a karakteristike i osodine koje postoje u nama su stvorene sa tačno određenim ciljem, u tačno određenom životu za ostvarenja detalja iz Velikog Plana evolutivnog napretka. Ujedno, naše vječno Ja, suptilnim uticajem kroz iskazivanje slobodne volje u svakoj inkarnaciji sve vi?e napreduje u ostvarenju Plana. Napredovanjem punimo svoju posudu za primanje svjetlosti, i tako taj naš Gral biva sve puniji inteligentnom svjetlosnom energijom. On se puni ne time što u životu činimo za sebe, koliko time što činimo za druge. Pomaganje slabima i bespomoćnima činimo zadovoljstvo Duši. Bog je stvorio Kreaciju da bi joj pru?io svoju bezgraničnu ljubav. Zato je posebno va?na na?a ljubav prema Bogu i Univerezumu. Ljubav prema ljudima i cjelokupnom postojanju treba biti neizmjerna. Ljubav kao vibracija beskonačne istine, otkriva najsna?niju kreativnu silu koja pokreće Univerzum. što je više ljubavi u čovječijoj Duši to je ona bliža Bogu. Na taj način čovjek, kroz unapređenje sebe, uzdiže i svoju Duš?u. Time učestvuje u dvosmjernom putu, u kojem je Ona istovremeno spasitelj svijeta, i neko ko uvećava svjetlosnu energiju Stvoritelja.

Onaj ko drugome nanese zlo, iskupiće se tako što će u karmičkom krugu pravde sam sebe postaviti u položaj žrtve. Jer, Duša je sama sebi najviši kritičar, Ona izvršava karmičke zadatke iz prošlih života. Karma je više od ispravnog djelovanja prema drugima, karma je namjera ispravnog djelovanja. Ona je povezana sa svim odlukama i događajima u svim našim životima iz prošlosti sadašnjosti i budućnosti. Mijenjajući svoj odnos prema događajima iz prošlosti, mijenjamo svoj karakter, svoju sudbinu, svoju karmu, i sudbinu sljedećih naraštaja. Ili kako je rekao Sergej Nikolajevič Lazarev "mehanizam karme" to je odraz principa jedinstva čovjeka sa Univerzumom"..Vasiona upravlja sudbinom svakog od nas?. On je možda, čak i najdalje stigao u dokazivanju jedinstvenog polja naše energije, koju poistovjećuje sa karmom.

Tako napreduje naša Duša ka "Središnjoj Sobi" u ognju sagorijevanja naših života kroz:  usavršavanja, duhovno uzdizanje svijesti, ljubav prema Bogu i Univerzumu, iskreno pokajanje, pročišćenja i misteriozne Iluminacije do konačnog spajanja sa Stvoriteljem.

Učenje Maharišija o postojanju više svijesti u nama potvrđuje da su duhovnost i nauka jedno te isto.Sveti Mahariši Maheš Yogi, nakon dvanaestogodišnjeg boravka na Himalajima, gdje je izučavao prastare Vedske zapise, rekao je: "Sve dobro svakome, ništa lošeg nikome..." Mahariši je učenja iz prastarih Verskih zapisa i svoja duhovna iskustva koja je postigao kroz Transcedentalnu meditaciju odnio na zapad.  U saradnji sa grupom fizičara, on je 25 najznačajnijih matematičkih formula preveo u Superformulu koja se zasniva na Lagranžovoj teoriji superstrune. Nazvana je Maharišijeva Tehnologija Jedinstvenog Polja. Ona sadrži ukupno naučno znanje čovječanstva. Iz ove Superformule mogu se izvesti svi zakoni prirode. Time je napravio vezu između: prastarih učenja, savremene nauke i Izvora čiste svijesti koja je u nama. Jedinstveno polje stvara, prožima i upravlja čitavim Svemirom.

Mahariši je pokazao da se objektivnim matematičkim metodama dokazivanja, dolazi istovjetno kao i subjektivnom metodom Transcedentalne meditacije do Jedinstvenog polja. To polje je izvor čitavog materijalnog stvaranja, pa i samog čovjeka. Naučnu potvrdu tome, sa preko 600 studija i eksperimenta na više od 200 univerziteta, dali su između ostalih i fizičari Džon Hegelin i Henri Sap. Oni su pokazali da jedno nematerijalno polje ima široku praktičnu primjenu od fundamentalnog značaja na poboljšanju svih aspekata života.

Još jednom ću se osvrnuti na Teslina predskazanja: "Onog dana kada čovjek počne da proučava nematerijalne fenomene, ostvariće veći napredak u jednoj deceniji nego za sve vjekove svoga postojanja". Ono što je Tesla rekao početkom 20. vijeka, Mahariši je sproveo u djelo početkom 21. vijeka.

Tako ovi velikane evolucije, svako na svoj način dokazuju postojanju više svijesti u nama, koja je Duša mikrokosmosa sjedinjena sa makrokosmosom, u kojoj leži naša besmrtnost.

Naš put ka Svjetlosti je preko podizanje nivoa svijesti. Podizanjem nivoa svijesti, dobijamo informacije o našem postanku. Istina i informacija za kojom tragamo je u nama samima, samo je potrebno dovoljno duboko da tragamo.

Draga Braćo, došlo je vrijeme u evoluciji ljudskog uma, da je najveća tajna našeg Bratstva Slobodnih Zidara postala javno dobro.

Poslije svih ovih naučnih dokaza, lijepo je spoznaje da smo svi mi na ovoj planeti braća koja su duhovno povezana. A kada dođe vrijeme prolaska kroz vrata smrti, da nas tamo čeka Vječni Dom sa srodnim duš?ama, koji je mjesto ljubavi, mira, saosjećanja, poštovanja i potpunog razumijevanja. U tom Domu žive veoma napredna bića koja se uvijek brinu o nama.

To smo mi, zato smo ovdje, iz daleka dolazimo, tamo se i vraćamo.

Rekao sam!

Majstor Kraljevske Umetnosti Br. M.M. Poštovana Loža "G9"