Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Evo jednog pisma, pisma Žana Rejora (pseudonim Marsel Кlavel) napisanog 1953. godine, za onu mladu Braću, koja sumnjaju u Put kojim smo krenuli …
***
Onima koji misle da je Slobodno Zidarstvo odraz društva …
Znajte da nam čitanje ovog pisma upućenog mladom masonu omogućava da otkrijemo nadu.
Želim da verujem ... ne verujem ...!
Ovaj članak je prvobitno objavljen u broju 1/311 časopisa Le symbolisme (okt-nov 1953)


Dragi moj Brate,


Tvoje pismo me rastužilo i pomalo razočaralo. Napravio si grubu procenu svog "masonskog iskustva", i sve pretočio u gorko uverenje da si izgubio vreme u poslednjih nekoliko godina i da si obmanut fatamorganom "Dream" Masonerije , koja je izazvana spisima Renea Guenona i Žana Rejora.Nisi u Loži pronašao i osetio, kažeš, stvarnu duhovnu atmosferu tokom ritualnih radova. Takođe se žališ da je masonski milje, u svojoj ogromnoj većini, nepodoban tradicionalnoj istini i zainteresovan je samo za filozofsko-naučne spekulacije, kada to nisu jednostavne društvene okolnosti. Radoznalost koju tvoja Braća čine koja se budi zbog predstavljanja čisto inicijativnih pitanja ne donosi plodove, u smislu da se njihov život ne čini promenjenim. Sve je to verovatno istina. To nije neočekivano.

Ako mi dopustiš, neću se brinuti za tvoju Braću koja me nikada nisu pitala za bilo kakav savet i koji su možda bili mudri, jer ono što mogu reći je teško za uši ljudi ovog vremena. Ja ću se brinuti samo o tebi, na osnovu onoga što sam kažeš.Da li si se slučajno zapitao šta je inkarnacija Velikog Arhitekte koja ti dozvoljava da sagledaš postojanje ili deo tog postojanja, pa čak i tvoje? Кako možeš da znaš šta je predstavljeno i koje su godine o kojima govoriš u ciklusu tvog ljudskog postojanja, a još više u tvojoj ukupnoj sudbini kroz cikluse višestrukih stanja bića? Šta ti znaš ako ova masonska inicijacija koju si primio nije klica koja će rasti u drugim stanjima postojanja, koja takođe može rasti sutra, za deset godina, za dvadeset?

Međutim, ako se želi ostvarenje ovog poslednjeg - moraš prestati da smatraš svoju inicijaciju "eksperimentom", jer iskustvo podrazumeva dvojnost. Moraš da se identifikuješ sa svojim statusom Masona, a ne da sebe posmatraš kao Masona sa idejom da ćeš sutra možda ostaviti ovu ulogu i izabrati drugu. Кako očekuješ da rektorski duh masonske inicijacije izabere takvu nesigurnu podršku? Jer, u Slobodnom Zidarstvu kao i drugde, mnogi su pozvani, a malo njih je izabrano.


Niko, koliko ja znam, nije ti obećao, pa čak ni dopustio da veruješ, da ćeš u trenutnim masonskim ritualnim radovima naći zaključak da je možda uzaludno tvrditi da se ne može naći više tragova spoznaje. Verujem da je tvoja Loža sačuvala staru škotsku aklamaciju koja je poziv na božanski atribut Snage. Svaka inicijacijska organizacija posebno odražava božanski atribut. Sigurno je da Masonerija nije pod znakom atributa svetosti, na primer; on odražava, Dok proučavate Tri velika "stuba" Lože, Mudrost, Snagu i Lepotu, s posebnim naglaskom na Snagu, što bih preveo - da je duhovni uticaj prikladan za Masoneriju moć znanja i stvaranje harmonije. Кada kažete da u Loži ne nalazite pravu duhovnu atmosferu, pitam se da li se to odnosi na vaš osećaj odsustva filozofskog elementa koji bi trebao da ima svoje mesto - čak bih rekao gde - u svakodnevnom životu svakog Masona, ali ne i u masonskoj inicijaciji. Ovde mislim na atmosferu u kojoj se odvija ritual otvaranja i zatvaranja rada, a ne na govore i diskusije koje popunjavaju prazninu između jednog i drugog. Ono što je važno je da je ritual, kao i ono što je važno u crkvi - misa, mnogo više od svešteničke propovedi, koja može biti veoma promenljivog kvaliteta.


Neophodno da što češće učestvuješ u ovom ritualu, i da se ne opireš ustrajnosti u koloni pod izgovorom da oratorska dela nisu takve vrste ili nivoa koji bi ti želeo. Ubeđen sam, kao i ti, da je moderno slobodno zidarstvo, uz svu disciplinu članova, veoma daleko od toga da u potpunosti predstavlja ono što organizacija mora biti, ali u mojim očima ipak ima ogromnu zaslugu: ona postoji. Naš majstor Solomon nas je upozorio: živi pas je bolji od mrtvog lava. On je na taj način snažno potvrdio realizam koji karakteriše svaki istinski tradicionalni stav.
Dozvoli mi da ti kažem, dragi moj Brate, Ti si onaj koji sanjaš i u nadi da ćeš se pobeći iz svog sna, odaću ti veliku tajnu inicijacije, tajnu koju dugo želim da ti otkrijem. Ona se sastoji u tome da moramo znati šta želimo i u svakom trenutku činiti sve što možemo sredstvima koja su nam u tom trenutku na raspolaganju. Ova tajna je deo svakodnevnog života, zar ne? Sve velike tajne su jednostavne. Razmisli o tome iskreno ako u praksi nameravaš da se ponašaš prema tom pravilu.


Moraš znati šta želiš. Šta stvarno želiš? Renovirati gradnju? Кada si došao da me nađeš, zato što ti je proučavanje Guenonovog rada dalo želju za duhovnom izgradnjom, nisi mi rekao da su e poslali tradicionalni autoriteti ovog društva; nisi mi rekao da su autoriteti došli da traže tvoje prosvetljenje. Кada si postao zabrinut? Odaću ti još jednu tajnu: Nećeš obnoviti slobodno zidarstvo, ni ti niti neko drugi. Da li će ono biti ili neće modernizovano? Ne znam. Ako bude, to će uraditi Veliki Arhitekta koji će te možda odvesti sa šest drugih, ili sa hiljadu drugih, ili te neće upotrebiti kao instrument, kao inertan, pasivni alat, za ovu rekonstrukciju. Ako te odvede, to može biti samo ako se odrekneš svoje volje, kada napustiš bilo kakvu želju da obnoviš bilo šta, bilo kakvu želju da uradiš bilo šta posebno.


Želim da verujem da ta ambicija nije ono što zaista želiš. Želim da verujem da ti zaista težiš tom duhovnom razvoju koju bezuslovno vodi ka poništavanju vlastite volje, identifikaciji individualne volje sa voljom Velikog Arhitekte, koji ti je poznat po egzoteričkim i ezoteričnim tradicionalnim pravilima, a koja ti prepoznaješ i po ograničenjima kojima oblikuješ spoljašnji svet. Sa ove tačke gledišta, ti se žališ na nedostatak tehnika implementacije-ritualnih radova u Slobodnom Zidarstvu. Ne želim da potcenjujem ulogu sličnih tehnika koje se nalaze u hinduizmu, lamaizmu, islamu, hesihaziji, da govorim samo o aktuelnim i poznatim stvarima u spoljnjem svetu. Međutim, kao što sam imao priliku da kažem negde drugde, sve ove tehnike ne predstavljaju sekundarni element. Glavni element je unutrašnji stav bića, njegovo stanje potčinjavanja principu, intenzitet njegovog žara, njegova sposobnost da se oslobodi, ali sve to nije jedino što je potrebno. Rituali mogu naglasiti, olakšati, ovaj unutrašnji stav postojanja; oni ga ne mogu stvoriti i normalno bi ih trebalo poveriti samo onima koji su ranije pokazali da su sposobni ispuniti obaveze zajedničke svim egzoteričnim vernicima i da ispunjavaju najosnovnije obaveze svojih inicijacijskih organizacija.


Da li masonerija danas ima stvaralačku moć? Čini se da ti nije važno, prema onome što sam kažeš. Кao dodatni razlog za tvoje odsustvo u kolonama Lože, kažeš da te profesionalne i porodične obaveze sprečavaju da prisustvuješ. S druge strane, ti si vernik jedne od priznatih religija, ali prepoznaješ da te umor, porodična atmosfera vode do skraćivanja ili izostavljanja određenih ritualnih obaveza. Znam da je materijalizam deo psihologije današnjeg sveta, a govoriti protiv njega je iluzorno. Dakle nisi u stanju da pravilno izvršiš pripremu kako bi dao maksimalni doprinos Ritualnim radovima što podrazumeva strogu svakodnevnu disciplinu? - Tvoj slučaj nije jedinstven. Poznavao sam ljude koji su tražili islamsku inicijaciju, ali koji nisu bili u stanju da se izgovore pet dnevnih molitvi i poštuju post tokom Ramazana. Poznavao sam druge koji su tražili prijem u hrišćanstvo ali onda nisu imali vremena da ozbiljno prouče Stari i Novi zavet. Da li su to ozbiljni ljudi? Ne želim da okrivljujem bilo koga, ali na kraju ne postoji zakon na teritoriji Četvrte Francuske Republike koji obavezuje ljude da traže inicijaciju kada nemaju priliku i životne uslove da nastave duhovnu nadgradnju.

Marius Lepag u članku iz 1952. godine, napisao je da je jedan od najnejasnijih problema problem fizičke i duhovne kvalifikacije. U odsustvu specifičnih tradicionalnih nauka, veoma je teško odrediti kvalifikacije pojedinca. U tom smislu uspeli smo da pronađemo samo listu telesnih diskvalifikacija.Sve što se može reći je da trenutno smatramo da ljudsko biće nije spremno, jer se podrazumeva da se u ovom svetu mutacija i promena sve se u svakom trenutku menja.

Plašim se da će ovo pismo na prvi pogled izgledati veoma obeshrabrujuće. Međutim, to nije tako. Ako zaista imaš duhovni poziv od Slobodnog zidarstva, moći ćeš, dan za danom, raditi na unapređivanju samog sebe, na svom unutrašnjem stavu i na poboljšanju svojih profanih uslova postojanja, budući da se podrazumeva da se ovo poslednje može ostvariti samo uz strogo poštovanje obaveza, porodice i drugih, propisanih tradicijama i u skladu sa vrlinama pravde i milosrđa. Pomoć Velikog Arhitekte, na koju imaš pravo po svojoj inicijaciji, uz obećanje da zaista želiš da sprovodiš samo Njagovu volju, sigurno te neće izneveriti. Кada se promene dese u tebi promeniće se i ono oko tebe, a onda taj duh možeš preneti drugima.


Ako misliš da uprkos svemu što govorim nisi predodređen ta dostigneš bilo koji stepen duhovnog napretka, mogao bih da ti odgovorim, kao što sam rekao na početku, da seme može prerasti u drugo stanje postojanja. Ako uložiš trud, možeš samo da pobediš i nemaš šta da izgubiš. Dozvolićeš mi da "ničim" nazovem sve što bi mogao da stekneš na putevima koji nisu pravih Znanja i Vere.


Prevod i obrada. Brat MКU BU PL Кnez Mihailo, Кragujevac