Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Dimitrije Mitrinović (21. oktobar 1887, Donji Poplat, kod Stolca, Hercegovina – 28. avgust 1953, London), književnik, publicista, pesnik, esejista, književni kritičar, estetičar, filozof, mislilac i besednik. Osnovnu školu završio u Blagaju, gimnaziju u Mostaru (1907), filozofiju, književnost i estetiku studirao je na sveučilištu u Zagrebu, Beču, Beogradu, Rimu, Parizu i Minhenu. Filozofski fakultet je apsolvirao u  Tibingenu. Godine 1914. ilegalno odlazi iz Tibingena u Englesku gde ostaje do svoje smrti.

Na književnosti je počeo da radi, objavljujući pesme, 1906, u Brankovu Kolu, Mostarskoj Zori, Bosanskoj Vili, Srpskom Književnom Glasniku, Savremeniku, itd... 1910-1913 bio je književni urednik Bosanske Vile. Pripadao je književnoj Mladoj Bosni. Pored stihova Dimitrije Mitrinović se bavio i književnom i umetničkom kritikom, a napisao je znatan broj teorijskih, estetičkih ogleda kao što su studija o Božidaru Kneževiću, članci o Groharu i Angladi u Srpkom Književnom Glasniku, Estetičke kontemplacije i estetika razgrađenosti u Bosanskoj Vili, itd... Ti su članci uglavnom predstavljali shvaćanja mlađe književničke i umetničke generacije, u prvoj desetini XX veka. Mitrinović se u to doba naročito istakao kao propagator i tumač Meštrovićeve umetnosti, o kojoj je predavao i pisao i po stranim uglednim umetničkim časopisima.

Dimitrije Mitrinović je postepeno zauzimao sve radikalniji pravac, te se može reći, da je on začetnik novijih ekstremnijih struja u našoj književnosti i umetnosti. Pre rata, osim u književnosti, Mitrinović je veoma živo sudelovao u revolucioniranju tadašnje nacionalističke omladine u Zagrebu, Sarajevu, Splitu i Beogradu. Mitrinović je još početkom XX veka zagovarao ideju meritokratije (jedan svet jedna država – dakle gotovo 100 godina pre nego što je počela globalizacija sveta),za njega je još tada ideja demokratije bila mrtva.

Pred kraj rata Mitrinović je u Minhenu, među tamošnjim futuristima, kubistima i ekspresionistima, igrao vidnu ulogu. Za vreme rata Mitrinović se nastanio u Londonu i napuštajući beletristiku i estetičke studije, bavio se učenjem istočnih jezika, okultizma i teosofije. Malo je poznato da je Dimitrije Mitrinović bio toliko uticajna i cenjena ličnost među intelektualcima i pojedinim revolucionarima i da se među poklonicima njegovog dela nalaze i takva imena kao što su Roza Luksemburg, Gandi, Alan Vots, Ivan Meštrović, Ivo Andrić, Miloš Crnjanskii mnogi drugi...

Mitrinović je u Velikoj Britaniji postao okultista velikog formata. Pol Selver o njemu piše kao o čoveku "obrijane glave, crnpuraste kože i hipnotičkog pogleda". Uvek je nosio tamnu odeću. U njegovom prisustvu Selver umalo nije izgubio svest. Još na početku I svetskog rata, Mitrinović je svom budućem adeptu govorio o stvaranju Jugoslavije i zaneseno hvalio radove svog prijatelja Ivana Meštrovića. Onima koji su se oduševljavali njegovim znanjem i idejama predlagao je učešće u dobronamernoj "otvorenoj zaveri" za spasenje sveta u ime " panhumanosti".

Cilj mu je bio sinteza istočnog i zapadnog okultizma, kao i novo čovečanstvo, ka kome vodi Engleska, koja se nalazi na "višoj spirali evolucije". Čovečanstvo je za njega "jedan veliki um u procesu sticanja samosvesti", a ono što u tom procesu može pomoći su gnostičarska, hermetička, teosofska dela, kao i istočnjačka mudrost.

Alan Vots, koji u doba hipirevolucije na Zapadu propagirao zenbudizam, upoznao je Mitrinovića pre II svetskog rata u Londonu. On se seća: "Okružen odanim učenicima i ženama koje su ga obožavale, živeo je skoro tajno u jednom "sanctum sanctorum"- u, tako da je izgledalo da svakom čini izuzetnu čast ako ga pozove kod sebe. A tako je i bilo. Voleo sam ga i plašio sam ga se". Vots smatra da je Mitrinović bio pripadnik drevnog inicijatičkog bratstva, koje vodi duhovno poreklo sa iščezlih kontinenata Atlantide i Lemurije. Toj legendi su pripadali i Gurđijev, Uspenski, Alister Krouli, Jogananda, Meher Baba, Alisa Bejli, Krišnamurti...

Kao čelnik utopističkog pokreta "Nova Britanija", Mitrinović se zalagao za društvo kreditiranja, esnafski socijalizam (neka vrsta radničkog samoupravljanja), regionalizaciju država i stvaranje Ujedinjene Evrope, t.j. "Evropske federacije". Za ovu ideju se, još od mladalačkog poznanstva sa Vasilijem Kandinskim, borio svim srcem i dušom.

Mitrinović je verovao da svet prolazi kroz tri Otkrovenja: prvo, prethrišćansko, pagansko, koje Božanstvo vidi u svetu; drugo, Hrišćansko, otkrovenje Božanskog u jednom čoveku, Isusu Hristu; treće, ono Novog Doba, o božanskom elementu u svakoj osobi. Verovao je da će čovečanstvo dostići božanstvenost - a put ka tome ide preko političkog ujedinjavanja sveta. U časopisu "The New Age" od 9. juna 1921. godine pisao je: "Federacija Evrope, sinteza Evrope, prvi je uslov za Savez čovečanstva, za svetsku sintezu". Novodobac iz Hercegovine je "trećom silom" nazivao ostvarenje "novog poretka", kada će "svi čovekovi snovi biti doslovno ostvarljivi".

     Na žalost, u titoistočko vreme ime lik i delo Dimitrija Mitrinovića bili su marginalizovani, zatirani i zatrti pod najdebljim «lancima i katancima» tako da mnoge generacije gotovo da nisu ništa znale ili su znale vrlo malo o ovom izuzetnom intelektualcu... Da nije bilo bogomdanog Predraga Palavestre, nesumnjivo najvećeg poznavaoca dela Dimitrija Mitrinovića, koji je priredio trotomna Sabrana dela Dimitrija Mitrinovića (Svjetlost, Sarajevo, 1991) i objavio autorsku knjigu “Dogma i utopija Dimitrija Mitrinovića” (drugo izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004, Beograd); studije Dušana Pajina u časopisu «Delo»; romana Crna kutija Vladislava Bajca u kojem je jedan od protagonista Dimitrije Mitrinović; kao i knjige Treća sila Dimitrija Mitrinovića” (Umetničko društvo «Gradac», Čačak, 2005 ) koju je sa engleskog prevela i  priredila  Gordana Mitrović-Omčikus, o Dimitriju Mitrinoviću bi se danas verovatno znalo još i manje...

Njegova zaostavština, biblioteka Mitrinović sadrži preko 4500 knjiga, posebno iz oblasti filozofije, politike, društva, religie, ezoterike. Zbirka uključuje retke knjige o istoriji umetnosti, književnosti, psihologiji, istoriji, nauci, orijentalnim studijama, astrologiji, slobodnom zidarstvu, teozofiji ... Većina materijala je iz evetnaestog i početka dvadesetog veka. Deo materijala je prepušten Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, a deo doniran Univerzitetu u Bradfordu.

O njegovom slobodnozidarskom životu ima jako malo podataka, uglavnom su poznate njegove snažne veze sa članovima Ujedinjene Velike Lože Engleske (UGLE).

“Sve, što je Mitrinović mislio i pisao, savršeno je identiĉno s temeljnim tezama masonstva” - P Palavestra.

“Mitrinović je počeo kao srpski nacionalist i, donekle, anarhist, ali je ubrzo postao sa svojim osvjedočenjem idealan tip masona, s kojim se, u tom smislu, rijetko tko može usporediti u modernoj povijesti srpskog masonstva (uključivši ovdje i njegova učenika Miloša Đurića). On je težio, između ostaloga, identifikaciji čovjeka s Bogom, velikoj sintezi čovječanstva zasnovanoj na univerzalnom sveljudskom moralu i miješanju i prožimanju rasa i kultura” – Ivan Muzić “Masonstvo u Hrvata”.

Sve gore navedeno bilo je sasvim dovoljno da nagrada Fonda «Ars Longa»  koja se dodeljuje za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i za očuvanje lepih umetnosti ponese baš ime Dimitrija Mitrinovića i da se na taj način slave njegov lik i delo i spase od zaborava.

     Mitrinović o ideji ujedinjene Evrope u predvečerje I Svetskog rata 1914. - iz Platforme pokreta "Nezavisna Evropa"...

 • Budućnost čovečanstva ne može se stvarati slepim istorijskim i sudbinskim instinktima, kroz svetske ratove koji su u pripremi na svim stranama;
 • Narodi Evrope trebalo bi da stvore zajedničko bratstvo sa Zapadnim i Južnim Slovenima, kao i Rusima... sa Mađarima, Fincima i Jevrejima;
 • Novo čovečanstvo samo će sebe kreirati kroz uniju evropskih republika...

Priredio,

Brat S.M., MKU

Č.S. PL “Dimitrije Mitrinović” - OR Beograd, koja radi pod Moćnom zaštitom VNLS