Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost, odgovornost i dužnost koje nam obaveza nameće. Obaveza koju jedan mason ima ne može podleći Sudu i Zakonu zemlje ali je moralno podrazumevana prema svima u Bratskom lancu. Ona nema vremenski rok, stoga je uvek na snazi. „Jednom Mason, uvek Mason”.


Šta su specifične slobodnozidarske dužnosti ?


Zapisano je u Drevnim Međašima da postoje tri dužnosti koje slobodni zidar  mora da ispuni:
 Dužnost prema Velikom Arhitekti Univerzuma
 Dužnost prema sebi
 Odgovornost prema Loži


DUŽNOST PREMA VELIKOM ARHITEKTI UNIVERZUMA

"Masonerija nije religija, ali Mason mora biti religiozan čovek koji veruje u Boga. U slobodnom zidarstvu sve upućuje na verovanje u jedan osnovni princip koji je poznat pod imenom Veliki Arhitekta Univerzuma ((Veliki Neimar Svih Svetova). Ne postoji stepen Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog, simbol, ritual, koji ne pronalazi značenje i proizlazi iz lepote Velikog Arhitekte Univerzuma. Svaki član masonske lože treba biti okrenut verovanju u Boga i posvećen njegovom Svetom imenu. Sveti Jovan Krstitelj i Sveti Jovan Jendjelist su zaštitnici slobodnih zidara, pa se zato kaže da su  lože su jovanovske.Ni jedan običan čovek koji postaje Mason. ne ulazi u ložu bez prvo klečanja i priznanja svoje vere i zakletvom sa položenom rukom na Knjizi Svetog Zakona. Knjiga Svetog Zakona je naš vodič kroz veru i mi slobodni zidari  imamo obavezu da je pratimo.


DUŽNOST PREMA SEBI
Konfučije je rekao " Poštuj sebe da bi te i ostali poštovali" Ako se očekuje da voliš drugoga kao što voliš sebe onda imamo dužnost da poštujemo sebe jer bez toga ne možemo dati primer drugima, osim ako nemamo unutrašnji mir. Znamo da Veliki Arhitekta Univerzuma posmatra sva naša delovanja i da sve što radimo mora biti dovoljno dobro za njega. Kao slobodni zidari moramo poštovati kako svoje tako i tuđe vrline.

Neka nas:

pouka usmerava,

umerenost sputava,

snaga podržava i

pravda obličava.


Neprestano imajte na umu najvažnije dužnosti iskrenost, diskretnost i vernost.

DUŽNOST PREMA LOŽI
Svaki član ima odgovornost i dužnost prema loži kojoj pripada..
 Da voli i poštuje svoju Braću iz Lože
 Da izvršava zadatke Starešine Lože
 Da doprinosi izgradnji Hrama svoje lože i Hrama svoje Obedijencije
 Da čuva slobodnozidarske tajne
 Da čuva ložu od pogleda neupućenih
 Da konstatno radi na podizanju slobodnozidarskog duhovnog stvaralaštva kroz Arhitektonske skice i instrukcije.
 Da poštuje i živi kroz Masonski dekalog.

 

PRAVO MASONA

Jedino pravo koje mason ima jeste da bira i da bude biran, u skladu sa masonskim pravilima i načelima. „Ako te Braća prepoznaju kao takvog“ nema alternativu. A kada si izabran onda imaš posebnu obavezu da gradiš Bratski lanac u kome će svaka karika, svaki Brat da sa radošću ispunjava svoje dužnosti.


Rekao sam! 

Suvereni veliki generalni Inspektor 33.stepena Škotskog Reda Drevnog i Prihvaćenog MKU BU