Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

MASONSKI KODEKS

(s kraja XIX veka, čuvan u ,,Muzeju Pomoćništva, u Turu, u Francuskoj)


Poštuj Velikog Arhitektu Univerzuma!


Ljubi bližnjeg, Ne čini zlo, Čini dobro
DOPUSTI DA LJUDI GOVORE
Pravi kult Velikog Arhitekte Univerzuma sastoji se u primernom ponašanju.
Zbog toga čini dobro iz ljubavi prema dobru.
Čini da tvoja duša uvek bude u čistoti, da bi stupio dostojanstveno pred Velikog Arhitekte Univerzuma,
Voli dobre, pomozi slabima, udalji zle ali ne mrzi nikoga.
Razgovaj uzdržano sa velikima, oprezno sa sebi ravnima, iskreno sa prijateljima, nežno sa decom, ljubazno sa siromašnima.


Ne laskaj svome Bratu, to je izdaja.
Ako ti tvoj Brat laska, strahuj da želi da te potkupi.
Slušaj uvek glas savesti.
Budi otac siromašnih.
Svaki uzdah koji tvoja grubost izazove kod njih, povećaće broj proklestava koja će pasti na tvoju glavu.

Poštuj putnika namernika, pomozi mu, njegova pojava za tebe je svetinja.
Izbegni rasprave, spreči uvrede.
POTRUDI SE DA UVEК BUDEŠ U PRAVU.
Poštuj žene. Ne zloupotrebi nikada njihovu slabost i radije pogini nego da ih obeščastiš.
Ako ti Veliki Arhitekta Univerzuma podari dete, zahvali mu se.
BUDI TOM DETETU BOŽANSКA PRILIКA.
Učini da do desete godine strahuje od tebe, da te do dvadesete voli i da te do smrti  i poštuje.

DO DESETE GODINE BUDI MU UČITELJ, DO DVADESETE OTAC A DO SMRTI
PRIJATELJ.
Pobrini se da mu preneseš dobre principe, pre nego dobre manire, omogući mu prosvećen pravac, radije nego raskalašni život.
VASPITAJ GA DA POSTANE PRE POŠTEN NEGO OКRETAN ČOVEК.


Ako se stidiš zbog svog stanja, to je zbog svoje gordosti, ona je znak da nije mesto koje
zauzimaš ono što te uzdiže ili degradira, već način na koji ti doživljavaš.
Čitaj i neka ti to koristi, gledaj i oponašaj, razmišljaj i radi. Neka sve bude na korist
tvojoj braći, to je kao da radiš za sebe samoga.
Budi svude zadovoljan, svim i zbog svega.
Raduj se pravdi, neka te rasrdi nejednakost, pati ne sažaljevajući sam sebe.
Ne ocenjuj olako tuđe postupke.
Nikada ne prekorevaj i hvali još manje.


Zadatak je Velikog Arhitekte Univerzuma koji kuša srca, da ocenjuje njihova dela.

 

priredio Brat MKU S.P. PL Đorđe Vajfert, VNLS