Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

U svetu koji nikada ne prestaje da se kreće, pronalaženje ravnoteže između rada, odmora i duhovnog razvoja nikada nije bilo važnije.

Slobodno zidarstvo nudi bezvremenski model za pronalaženje ravnoteže u našim životima.

Masonska učenja, simbolizovana alatima kao što je lenjir od 24 inča, podsećaju nas da mudro rasporedimo svoje dnevne sate, balansirajući zahteve rada sa osnovnim potrebama odmora i duhovnog rasta.

Sa simbolikom lenjira od 24 inča, lenjir nije samo alat za merenje fizičkih dimenzija; to je metafora za merenje načina na koji provodimo svoje vreme.

Podela dana na delove posvećene poslu, osveženju i molitvi ili meditaciji podstiče nas da razmišljamo o svojim prioritetima i namerno oblikujemo dane.

Ova ravnoteža je ključna, ne samo za naše lično blagostanje, već i za zdravlje našeg društva u celini.

U doba stalne povezanosti, gde ometanja obiluju, masonski naglasak na izdvajanju vremena za duhovne prakse predstavlja ukor užurbanom, materijalističkom etosu koji dominira našom kulturom.

Relevantnost učenja masonerije prevazilazi istorijske radoznalosti i nalazi potvrdu u savremenim naučnim istraživanjima.

Studije neuronauke i psihologije su pokazale duboke prednosti meditacije i molitve na mozak i opšte zdravlje.

Ove prakse ne samo da poboljšavaju lično blagostanje, već i poboljšavaju produktivnost i fokus. Usvajanjem ovih drevnih mudrosti, možemo se boriti protiv savremenih bolesti kao što su stres, sagorevanje i sveopšti osećaj duhovne praznine.

Međutim, masonski pristup nije da se strogo pridržava određenog rasporeda. Nepredvidljivost života zahteva fleksibilnost.

Učenja upozoravaju da ne postanemo toliko nefleksibilni u svojim rutinama da izgubimo iz vida saosećanje i prilagodljivost. Umesto toga, oni zagovaraju svesnu primenu Merila, ohrabrujući nas da ponovo kalibriramo svoje prioritete kako se okolnosti menjaju.

Upadljiv je sukob između poziva masonerije na ravnotežu i zahteva savremene radne kulture.

Današnje radno mesto često očekuje stalnu dostupnost, što narušava razliku između radnog i ličnog vremena.

Ipak, odlučno odvajajući sate za odmor i duhovne prakse, delujemo u tihoj pobuni protiv ovih očekivanja, potvrđujući vrednost našeg mentalnog i duhovnog zdravlja.

Društvene implikacije ignorisanja duhovnog razvoja očigledne su u porastu materijalizma, etičkom padu i problemima mentalnog zdravlja.

Balansirani pristup masonerije služi kao protivteža ovim trendovima, zalažući se za društvo koje ceni dušu koliko i materijalni uspeh.

Integracijom masonskih principa sa najnovijim naučnim saznanjima o svesnosti i blagostanju, možemo podstaći holističkiji pristup životu.

Ova sinteza drevne mudrosti i savremene nauke pruža ubedljiv okvir za suočavanje sa životnim izazovima.

Dok težimo da postignemo ravnotežu u našem sve složenijem svetu, slobodnozidarska perspektiva pruža ne samo smernice već i poziv na akciju.

Poziva nas da razmislimo o tome kako bismo mogli bolje da rasporedimo naš najdragoceniji resurs, vreme, da negujemo bogatije i smislenije postojanje.

Izvor: Daily Masonic Progress