Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

U životu, često, ne obraćamo pažnju na detelje oko sebe. Koliko crvenih ili belih automobila vidimo i slično i tek kada nas nešto zainteresuje naše oko počinje da vidi sitne detalje, a mozak da percipira i obrađuje informacije o tome. Tek kada sam ušao u svet masonerije počeo sam da sagledavam simbole tog sveta. I kako vreme prolazi, sve češće mi na slikama, novinama, dnevnoj štampi upadaju u oči naši simboli koji se nalaze svuda oko nas. Čitajući knjigu "Masonski simboli u Beogradu" samo mi je mašta bila zagolicana da spoznam gde se sve mogu naći naši simboli. I tako, gledajući sa decom, film o Hariju Poteru (HP), vanvremenskom junaku sve dece setio sam se jednog teksta, gde pišu o pojavi masonskih simbola u tom dečijem romanu. I nađoh da je autor knjige JK.Rowling izjavila da su simboli relikvija smrti iz njenih knjiga o Hariju Poteru možda inspirisani, podvesno, masonskim Ugaonikom i Šestarom. Sam pisac je objasnila da je motivaciju za nastanak simbola "Relikvija smrti" našla u filmu "Čovek koji je hteo da postane kralj" iz 1975. godine, u kome je jasno prisutna masonska simbolika. Iako je HPoter ispunjen obiljem zanimljive simbolike pokušaću da se usresredim na one koji mogu naći svoje utemeljenje u Slobodnom Zidarstvu. Naravno, sve ovo može biti i plod samo moje želje da vidim nešto gde ga ustvari nema, ali možda i da pokaže koliko je Slobodno Zidarstvo upleteno u našu svakodnevnicu da se možda i podsvesno ušunjalo u ono što ljudi rade, pišu, misle...

            Kao prvo, možda i najvažnije možemo posmatrati put koji HP ima u svakoj svojoj avanturi koji se može usporediti sa našim putovanjima kroz naše stepene.

- Korak prvi: Nalazimo se u običnom svetu, nesvesni puta koji se nalazi pred nama, koji nam je spletom rođenja i životnih okolnosti predodređen. Tada smo nesvesni avanture koja nam predstoji. Taj deo priča nam prikazuje dolazećeg heroja kao ljudsko biće kako bi se lakše identifikovali sa njim. To je Hari pre nego što je dobio pismo/poziv da dođe u Hogworts - školu za čarobnjake. Masonski - to bi predstavljalo kandidata pre upućivanja molbe za prijem u Ložu.

- Korak drugi: Poziv na avanturu – ovde glavni lik dobija pozivnicu za svoju avanturu. Kada dobija zvanično pismo da je primljen u čarobnjačku školu. Masonski, ovo predstavlja trenutak kada kandidat odluči da podnese zahtev za prijem u Ložu, prođe balotažu, pitanja između stubova i na kraju sazna da je njegova molba prihvaćena.

- Korak treći: Dan kada napravite prvi pravi iskorak, pređete prag koji deli do sada poznat život i ovaj novi koji mu je potpuno stran. To se dešava kada Harija vode u Dijagonalnu aleju gde kupuje potrepštine za školu i prvi put vidi čarobnjački svet. U našem slučaju to bi bio trenutak kada kandidat prvi put pokuca tri puta na vrata "Sobe izgubljenih koraka" i uđe u Ložu na svoju inicijaciju.

- Korak četvrti: Iskušenja, prijatelji i neprijatelji – baš kao što sam rekao, Hari ima iskušenja, susreće saveznike i svoje neprijatelje. U prvom delu serijala, Hari upoznaje Hermionu i Rona, oni zajedno savladavaju prepreke na svom putu, omogućavajući Hariju da se prvi put suoči sa Voldemorom, koji predstavlja oličenje zla u celom serijalu.. Hari ponavlja ovaj korak u narednim romanima gde savladava prepreke uz pomoć svojih saveznika. Masonski, ovo može da predstavlja kandidata kojeg vode Obrednik i Mačonoša, koji ga vode oko Lože, gde kandidata izazivaju (prolazi iskušenja) ČS, Prvi i Drugi nadzornik.

- Korak peti: Moćni mentor - Hari upoznaje starijeg, mudrog mentora koji ili ima magične moći ili poseduje magični predmet. U ovim romanima Albus Dambldor, direktor škole, ispunjava tu ulogu (dajući Hariju čarobni ogrtač, na primer), ali i drugi likovi koji deluju kao mentori za Harija. Masonski ovu ulogu bi mogli da ispune za početak pripremni Majstor, Obrednik i Mačonoša koji prate kandidata oko Lože i pomažu kandidatu kada preuzima svoju obavezu, potpisuje i polaže zakletvu, prelazeći iz stepena u stepen. Takođe kao glavni mentor koji se provlači kroz ceo masonski život majstora masona je njegov Garant, čija uloga je nezamenjljiva u izgradnji i napredovanju majstora masona.

- Korak šesti: Onoga trenutka kada naš junak pređe u drugu dimenziju (Vetreni pehar) on se suočava sa značajnim fizičkim i psihičkim rizikom. To je u ovoj knjizi predstavljeno drugim sukobom sa Voldemorom. Možda možemo reći da je prelazak na taj nivo našeg kandidata kada on stigne do oltara spreman da da preuzme svoju zakletvu i obavezu (radije bih...)

- Korak sedmi: Trenutak očaja - Hari, naš heroj je blizu poraza i primoran je da duboko u sebi traži izlaz iz teške, naizgled bezizlazne situacije. Na primer, u trenutku borbe sa Voldemorom on koristi stečeno znaje, ali i preko potrebnu pomoć dotadašnjih žrtava. Ovo se može uporediti sa trenutkom kada kandidat, postavši Učenik preuzme svoju obavezu, koju treba da poštuje do kraja svog života, svakoga dana ili da se suoči sa kaznom koji je prihvatio.

- Korak osmi: Najveća nagrada - Heroj dobija nagradu jer je prebrodio veliku prepreku. Nagrada se može javiti u mnogo oblika ali je obično manje bitna u odnosu na ličnu transformaciju koju naš lik prolazi. Na primer, posle drugog sukoba sa Voldemorom Hari se transformiše u junaka koji se može i sme suprotstaviti Voldemarovoj vojsci i krenuti putem njegovog uništenja. Masonski rečeno, nagrada koja se dodeljuje kandidatu kada uspešno prebrodi sva iskušenja je lozinka, hvat,kecelja, oruđa za rad kao i objašnjenja i naknade za taj stepen, ali i najvažnije - transformacija gde kandidat postaje Brat, Učenik, Pomoćnik i Majstor...

- Korak deveti: Ponovno rođenje i povratak heroja – Ovo je vrhunac herojevog putovanja, gde se suočava sa svojim poslednjim i najtežim susretom sa smrću i vraća se nazad u običan svet promenjen. Za Harija, ovo se dešava kada ode u šumu izvan Hogvortsa i dozvoli Voldemoru da ga ubije. On se budi u verziji iz snova na železničkoj stanici Kings Kros, gde sreće Dambldora i saznaje da nije umro. Saznaje da se zaštitni znak koji je njegova majka Lili stavila na njega se održava i u Voldemoru. Dakle, Voldemor nije mogao da ubije Harija, a Hari sada može da se vrati i definitivno pobedi zlo. U masonskim simbolima, mislim da je ovo prilično razumljivo onima koji su prošli kroz 3. stepen kada se dešava duboko dirljiva stvar koja transformiše kandidata iz Pomoćnika Kraljevske Umetnosti  u Majstora Kraljevske Umetnosti.

           

            Verovatno je veoma prikladno da je Harijevo putovanje počelo u knjizi "Hari Poter i Kamen mudrosti". Tokom ove prve knjige Hari počinje svoje avanture kao čarobnjak. U knjizi, Kamen mudrosti je veštački kamen koji je stvorio alhemičar po imenu Nikolas Flamel. Kamen se koristi za stvaranje eliksira života, koji produžava životni vek osobe koja pije, kao i da pretvara bilo koji metal u zlato. Glavni negativac serije, lord Voldemor, želi kamen kako bi mogao da regeneriše svoje telo jer postoji samo u ne-telesnom obliku. Voldemorovo ime u grubom prevodu sa francuskog (Vol - de - mort) znači „krađa (beg) od smrti“, što je iluzija njegove opsesije da savlda smrt. Prvih nekoliko knjiga provodi pokušavajući da povrati svoju telesnu formu. Po legendi, kamen je bio alhemijska supstanca sa moćima koje su gore pripisane.

            Savršeni kamen od kamena u koji svi masoni teže da se transformišu je još jedna reprezentacija kamena mudrosti. Prateći lekcije masonerije, mi se transformišemo iz nesavršenog materijala u savršeni, slično kao što bi kamen mudrosti transformisao nesavršeni metal (poput olova) u zlato. Eliksir života iz kamena mudrosti koji daje besmrtnost paralelan je sa idejom da, pošto smo mi kao masoni ljudi u nesavršenom stanju, težimo da postanemo savršeni, kako bismo stekli besmrtnost u našoj Loži.

            Albert Meki izvlači paralelu između Kamena mudrosti i masonskog Hrama - "Oba predstavljaju realizaciju i ostvarenje ideala. U filozofiji se Kamen mudrosti može definisati kao „vrhovni i nepromenljivi razum". Pronaći Apsolut u beskonačnom, u neodređenom i u konačnom, predstavlja Magnum Opus odnosnoVeliko delo mudraca, koje bi Hermes nazvao Delo Sunca. Onaj ko poseduje Kamen mudrosti poseduje Istinu, najveće od svih blaga, i samim tim je bogat. On je besmrtan jer razum ne uzima u obzir smrt i on je izlečen od Neznanja - najgnusnijeg od svih bolesti. Hermetički kamen je božanska moć, koju svi ljudi traže, ali koju pronalaze samo dostojni. Za mistika, Kamen mudrosti je savršena ljubav, koja preobražava sve što dodirne i "podiže" sve što je mrtvo.”

            Da bismo napravili savršen kamen, mi smo upućeni kao učenik mason da koristimo običan čekić i dleto. Koristeći naš uobičajeni alat, počinjemo da uklanjamo ove grube ivice i oblikujemo svoj karakter tako da „oslobodimo svoje srce i savest svih poroka i suvišnih viškova“. Da bi to prvo uradio, Učenik mora zaviriti duboko u sebe i ispitati sopstvenu dušu. Vidimo paralelu sa Harijem koji gleda u Ogledalo Eriseda. Hari otkriva „Ogledalo Eriseda“, mistično ogledalo koje nam pokazuje „najdublje i najočajnije želje naših srca“. Ogledalo pokazuje Hariju slike njega, okruženog porodicom koja ga voli, i on postaje opčinjen slikama koje vidi, želeći da se iznova vraća u ogledalo da bi se video u njemu. Direktor škole, Dambldor, upozorava ga: „Ogledalo nam neće dati ni znanje ni istinu“ i da „ne valja zadržavati se na snovima i zaboraviti da živimo“. Kasnije je Hari uspeo da izvadi Kamen mudrosti iz ogledala jer, kako to Dambldor kaže: „To je bila jedna od mojih briljantnijih ideja, a između tebe i mene, to nešto govori. Vidite, samo onaj ko je želeo da pronađe Kamen – nađe ga, ali ne i upotrebi – inače bi samo videli sebe kako prave zlato ili piju Eliksir života.” Čovek može postati mason samo ako nije pod uticajem najamničkih motiva, što potvrđuje i njegov odgovor na ispitivanjima 1. stepena. Ako uđe u Ložu zbog tuđe ili zbog sopstvene želje da iskoristi masoneriju za ličnu korist, onda nije u stanju da se formira u savršeni kamen, odnosno da poseduje kamen mudrosti. Slobodni zidar koji teži da postane savršeni kamen čini to samo iz čistote sopstvenog srca i duha, i bez ikakve misli o sebičnosti ili materijalnoj dobiti.

            Naravno, kao što sam i na početku naveo, sve ovo može da bude samo moja fikcija jer imam želju da u svemu što nas okružuje vidim našu masonsku simboliku koja živi duboko u menu. Ali isto tako možda može pokazati da su koreni masonerije mnogo dublji nego što mi mislimo i da su u tolikoj meri isprepletani sa našim životima da se mogu prepoznati i na najneobičnijim mestima, kao što je čak i naučnofantastična bajka.

 

Br. VOJISLAV  M. Poštovana Loža Knez Mihailo, Orijent Kragujevac

Na ritualnom Radu 1° dana 27.03.6022. G.I.S.