Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Jung je rekao: "Najlepše istine na svetu su beskorisne sve dok njihov sadržaj ne postane originalno unutrašnje iskustvo za sve. "

Mislim da je dobro ponovo se vratiti obredu od velikog značaja koji predstavlja izvršenje Rituala, izvršenje u smislu činjenja, a ne odradjivanja, svi ćete na pravi način osetiti  njegovu viševekovnu snagu samo ako sve dobro razumete i budete posvećeni...

Jer Ritual  je ozbiljna i esencijalna stvar slobodnozidarskog života i čini umnogome njegovu osnovu. Ovakva ceremonija zahteva od svih učesnika svesno prisustvo i apsolutno duhovno učešće u ceremoniji koja se održava. Posebna je odgovornost SEDAM MAJSTORA koji vode Ritual, ali ne zaboravljajući, naravno, da svi prisutni učestvuju u ritualu: od nedavno iniciranog Učenika do Časnog Starešine, ne zaboravljajući Braću postavljene na Istoku. SVE!

Jer SVI smo odgovorni za nesmetano odvijanje Rituala i, prema tome, SVI smo odgovorni Velikom Arhitekti Univerzuma. Ali da se razumemo, ovaj Veliki Arhitekta koga prizivamo tokom Rituala, ova energija koju privlačimo nije ništa manje od Velike Кosmičke Svesti!

Bože, Кosmička energija, Velika univerzalna svest, nazovite to kako god želite, bilo šta; ime ne menja važnost stvari. A ova moćna i veličanstvena stvar, ova energija koju smo pozvali, ne samo da zaslužuje svu našu pažnju i naše poštovanje, već pre svega zahteva da se ona preraspodeli, da se upotrebi za služenje slobodnozidarskoj ideji, stalni rad na neobradjenom kamenu, klesati stalno samog sebe.

Jer kao što kaže obred inicijacije: „Sve masonske ceremonije udvostručene su, u suptilnijim planovima, neposredna i trajna dostignuća. "

I uveren sam da smo stoga SVI odgovorni za nesmetano odvijanje Rituala, i možemo biti zaista efikasni samo u onoj meri u kojoj smo u stanju da stvorimo u sebi tišinu, stanje raspoloživosti koje je prvo trebalo da primi i da pozdravimo kosmičku silu koju na taj način privlačimo, a zatim da dosegnemo tako stvorenim kanalom, STVARNO, to jest КOSMIČKO SVETLO.

Nikad ne zaboravite: RITUAL JE AКTIVNA MEDITACIJA. Aktivan, jer je njegovo delovanje znatno pojačano, najpre fenomenom priziva. Ovo nisu prazne reči koje Časni Starešina izgovara samo zato što običaj i tradicija to žele, ne.  Baš kao što govornik u Hramu tokom rituala nema pravo da ignoriše njihov značaj i značenje, tako i oni koji ih slušaju moraju biti u savršenoj harmoniji sa Časnim. Tada se obred Rituala desetostruko povećava podrškom simbolima i određenim geometrijama koje dobro poznajete, odakle njihova važnost koju nikada ne treba zanemariti.

Dakle, mislim da da bi nam Ritual dao energiju, moramo da prođemo određenim putevima identičnim onima meditacije, nazvaću TIŠINA, ODRICANJE, PREDANOST i LJUBAV.

Ono što želimo da privučemo u Hram tokom Rituala je, ponavljam, sama Кosmička Svest, nikada ne zaboravite! Naša najosnovnija dužnost prema nama Slobodnim zidarima, jeste da se protivimo napetom racionalizmu Društva, današnjem profanom. Mora se priznati, današanje Društvo je postepeno odsečeno  od svojih korena i na taj način prekinula većinu svojih kontakata sa živim izvorom kulture i tradicije u kojoj je ipak izvukla ono najbolje od sebe ... Ritual ima ulogu da vas na par sati odvuče na duhovno putovanje u kome preovladavaju viši ciljevi našeg postojanja.

Dakle, bez obzira na naše ogromne lične profane brige, naše životne vrtloge , ukratko, naši metali prema masonskoj terminologiji, koliko god da nam izgledaju proganjani i legitimni, ostavimo ih napolju, njihovo mesto nije u Hramu. Bez obzira kako se odvija Ritual, bez obzira na prirodu rada i rasprave i analize koje slede, mi smo samo tu da prizovemo, pozovemo i redistribuiramo energiju koja nam je data. Osmeh na licu, radost u srcu, produhovljen, ispunjen Bratskom ljubavlju volim da se posle Rituala vraćam kući, svojim profanim obavezama, ali sa velikom željom da budem još bolji čovek i korisniji svojoj porodici i zajednici.

Rene Guenon je rekao: "Sa stanovišta tradicije, biće je u potpunosti ono što prenosi, ono postoji samo kroz ono što prenosi i u meri u kojoj prenosi. ". Energija koju nam daje Ritual je  Univerzalna svest, i time nam VELIKA ARHITEKTA daje dobrodošlicu!  Dakle, ako samo na nekoliko sati, rezervišimo mesto za njega među nama, bićemo ono čemu težimo, dobri ljudi, roditelji, saradnici, komšije, prijatelji svakom dobrom.

Rekao sam.

Priredio MKU BU

Kragujevac, 22.febuar 6020. Godine Istinskog Svetla