Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Tekst profesora Žolt Lazar
Filozofski fakultet
Novi Sad

U tekstu se razmatra značaj koji su slobodnozidarske lože u osamnaestom veku imale u procesu izgradnje nove političke kulture, a na osnovama spajanja engleske političke prakse sa idejama francuskog prosvetiteljstva...Da li će masonerija zadržati, zanemariti ili odbaciti svoj, u trenutku konstituisanja jasno određen stav prema građanskom društvu, zavisilo je od samih društvenih okolnosti unutar kojih se oblikovala i rasprostirala.

Izvorni tekst pročitajte ovde...