Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Langdonov pogled susreo se sa auditorijumom prepunim širom otvorenih  očiju; Nekoliko glava se spustilo jer su studenti počeli da zapisuju šta je  rekao. U pozadini, diže se jedna ruka. „Zašto su to činili?“ Langdon se grleno nasmeja. „Odgovor na to pitanje sadržan je u materijalu  iz kojeg se sastoji ovaj  jednosemestralni kurs. Ako vas to baš jako zanima, možda biste mogli da se prijavite na moj drugi kurs, iz misticizma. Iskreno  rečeno, sumnjam da ste  emocionalno zreli da saslušate odgovor.“ „Šta?“ povikala je ista osoba. „Isprobajte nas!“


Langdon se pravio da razmišlja, a onda je zatresao glavom, začikavajući  ih. „Žao mi je. Mislim da neće moći. Neki od vas su tek brucoši. Bojim se  da bi to moglo da vas potpuno raspameti.“
„Recite!“ vikali su svi u glas.  Langdon steže ramenima. „Možda bi trebalo da pristupite Masonima  Istočne zvezde i obavestite se na samom izvoru.“ „Oni nas neće primiti“, ustvrdi jedan mladić „Masoni su  supertajanstveni.“ „Supertajanstveni? Stvarno?“ Langdon pomisli na veliki masonski  prsten koji njegov prijatelj Piter Solomon ponosno nosi na svojoj desnoj  ruci. „A kako to da masoni nose na sebi očite masonske oznake, poput  prstenja, igala za kravate, znački? Zašto su masonske građevine tako vidno  obeležene? Zašto se raspored njihovih sastanaka objavljuje u novinama?“
Langdon se nasmeši zbunjenim licima pred sobom. „Dragi moji prijatelji,  masoni nisu tajno društvo… oni su društvo sa tajnama.“ „Na isto mu izađe“, promrmlja neko. „Zaista?“ provocirao je Langdon. „Da li vi smatrate daje Koka-Kola tajno  društvo?“ „Naravno da ne“, odgovori student. „Dobro, a šta bi se desilo kad biste vi zakucali na vrata upravne zgrade te  korporacije i zatražili da vam daju recept za klasičnu Koka-Kolu?“ „Oni to nikad ne bi odali.“ „Tačno tako. Da biste doprli do najbolje čuvanih tajni Koka-Kole, morali  biste da uđete u kompaniju, radite dugi niz godina,  okažete se dostojnim  poverenja, da se konačno popnete do najviših rangova u kompaniji i tek onda će vam ta informacija možda biti saopštena. Ali tada biste se morali  zakleti na čuvanje tajne.“

„Znači, vi tvrdite da je slobodno zidarstvo neka vrsta korporacije?“ „Samo zato što poseduju strogu hijerarhiju i što ozbiljno shvataju čuvanje  tajne.“ „Moj stric je mason“, procvrkuta jedna devojka. „A moja strina je očajna, jer  on uopšte ne želi da s njom o tome razgovara. Ona kaže da je masonstvo neka čudna religija.

“„Veoma česta zabluda.“
„Znači, nije religija?“
„Evo jednostavnog testa“, odgovori Langdon. „Koje od vas pohađao kurs iz  komparativne religije profesora Vinterspuna?“ Diglo se nekoliko ruku. „Dobro. A sada mi recite koja su tri uslova neophodna da bi se neka  ideologija mogla smatrati religijom?“

„OPP“, pokuša jedna devojka. „Obećaj, Poveruj, Preobrati.“
„Tačno“, odgovori Langdon. „Religija obećava spasenje; religija se zasniva  na veri u jedan određeni teološki pogled na svet; religija čini sve da  preobrati nevernike.“ Ovde zastade. „Masoni ne obećavaju spasenje; oni nepodržavaju nijedan teološki pogled na svet; i oni ne pokušavaju da vas preobrate. Zapravo, u masonskim ložama zabranjen je razgovor na temu  religije.“
„Znači… masonstvo je antireligiozno?“
„Naprotiv. Jedan od preduslova da postanete mason jeste da morate  verovati u neku višu silu. Razlika između masonske duhovnosti i  institucionalizovane religije jeste u tome što masoni ne daju ni posebno  ime, ni određenu definiciju toj višoj sili. Umesto određenih teoloških  entiteta poput Boga, Alaha, Bude ili Isusa, masoni radije koriste opštije
nazive poput Vrhovno biće, ili Veliki arhitekt svemira. To omogućava  okupljanje masona različitih veroispovesti.“
„Zvuči pomalo nategnuto“, reče neko.
„Ili, možda, neočekivano širokogrudo?“ sugerisao je Langdon. „U vreme  kada se pripadnici različitih kultura ubijaju jer ne mogu da se dogovore čija je definicija boga ispravnija, moglo bi se reći da je masonska tradicija  tolerancije i širokogrudosti za svaku preporuku.“ Langdon je hodao po  podijumu. „Štaviše, masonstvo je otvoreno za pripadnike svih rasa, boja  kože i verskih ubeđenja, i nudi duhovnu zajednicu u kojoj nema nikakve  diskriminacije.“
„Nema diskriminacije?“ ustade jedna članica Ženskog univerzitetskog  centra. „Koliko ima žena kojima je bilo dozvoljeno da postanu članice  masonskog udruženja, profesore Langdon?“  U znak predaje, Langdon raširi ruke sa dlanovima naviše. „Potpuno ste u  pravu. Slobodno zidarstvo vuče korene još iz esnafskih zidarskih udruženja  u Evropi i stoga je nastalo kao muško udruženje. Pre nekoliko vekova, neki  kažu još 1703. godine, osnovan je i ženski ogranak, poznat pod imenom  Istočna zvezda. U njemu ima preko milion članica.“


„I pored svega, masonstvo predstavlja jednu moćnu organizaciju iz koje su žene isključene.“
Langdon nije bio siguran u to koliko su masoni još uvek moćni bilo gde u  svetu, ali nije imao nameru da se sad upušta u to; masone danas doživljavaju
bilo kao grupu staraca koji vole da se preoblače… ili pak kao ilegalno tajno udruženje moćnika koji upravljaju svetom. Istina je, bez sumnje, negde u  sredini.
„Profesore Langdon“, oglasi se jedan kovrdžavi mladić iz poslednjeg reda, „ukoliko masonstvo nije tajno udruženje, a nije ni korporacija, niti  religija, šta je ono zapravo?“
„Pa, ukoliko biste to pitanje postavili jednom masonu, on bi vam dao  sledeću definiciju: masonstvo je sistem moralnih vrednosti zaodenut u  alegoriju i ilustrovan pomoću simbola.“
„Meni to zvuči kao eufemizam za ‘izopačenu sektu’“.
„Kažete izopačenu?“
„Itekako!“ odgovori momak, ustajući. „Čuo sam ja šta oni rade u svojim  tajnim odajama! Izvode neke mađijske obrede pri svetlosti sveća, sa  mrtvačkim kovčezima, omčama, ispijanjem vina iz lobanje. E, pa ako to nije  izopačeno!“


Langdon je prešao pogledom po amfiteatru. „Da li ovo još nekom zvuči  izopačeno?“

„Da!“ odgovoriše svi uglas.
Langdon se pretvarao da tužno uzdiše. „Kakva šteta. Ako vam je ovo i  suviše izopačeno, onda znam da se niko od vas neće odlučiti da stupi u moju  sektu.“ U amfiteatru zavlada mrtvi muk. Studentkinja iz Ženskog centra  pogledala ga je uznemireno. „Vi ste u nekoj sekti?“ Langdon klimnu glavom i stiša glas do zavereničkog šapata.

„Ne recite  nikom, ali na paganski dan boga sunca Ra, ja kleknem pred drevnom spravom  za mučenje i progutam ritualne simbole krvi i mesa.“ Studenti su najednom delovali užasnuto.  Langdon slegnu ramenima.

„A ukoliko bi iko od vas voleo da mi se  pridruži, neka dođe u harvardsku kapelu u nedelju, klekne pred raspećem, i  primiti sveto pričešće.“ U amfiteatru je i dalje vladao muk.


Langdon namignu. „Osvestite se, dragi moji prijatelji. Svi se mi plašimo  onoga što ne razumemo.“

 

PRIREDIO MKUBU